Poslední aktualizace seznamu smluv z Hlídače státu: April 16 2021 09:55:42.

SmlouvaHodnota+DPHPředmet smlouvy a (datum uzavření rrrr-mm-dd)DodavatelPlátce++
16248211 67 789Montáž 4 ks AKU Auret na ZUŠ v Soběslavi (2021-04-14)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
16236615 90 000D O D A T E K č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TAA-JZ-10/2020 ze dne 26.10.2020 (2021-04-13)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
16174595 180 000DODATEK č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TAA-VZ-24/2020 ze dne 19.10.2020 (2021-04-09)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
16156919 39 815Smlouva o dílo - provedení sádrokartonového podhledu (2021-03-17)Michal Lukucz - zednické práce Správa města Soběslav ++
16156787 213 293Smlouva o dílo - rekonstrukce bytu a bytového jádra (2021-03-16)Michal Lukucz - zednické práce Správa města Soběslav ++
16136807 371 635Smlouva o dílo - oprava bytu (2021-03-15)Michal Lukucz - zednické práce Správa města Soběslav ++
16088263 115 134Přeložení nepřipojených datových kabel do nové serverovny (2012-03-30)HAJNÝ - T s.r.o. Město Soběslav ++
16047131 362 153Soběslav - Okružní ulice - oprava kanalizace DN 400 a vodovodu P!E 110 (2021-03-25)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
15983919 145 200Studie dopr. řešení: Cyklostezka pro pěší a cyklisty na původní trase železnice v úseku Soběslav - Roudná (2021-03-22)Graphic PRO s.r.o. Město Soběslav ++
15926299 2 341 610Smlouva o dílo č. 2104./2021 (2021-03-11)Spilka a Říha s.r.o. Správa města Soběslav ++
15865539 135 036Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (2021-03-17)1. Budějovická IS, spol. s r.o. Město Soběslav ++
15803819 0asfaltové směsi (2021-03-08)STRABAG Asfalt s.r.o. Technické služby měst ++
15802371 169 945Výkon činnosti koordinátora BOZP na akci Nástavbva Senior-domu v Soběslavi (2021-03-10)Otakar Slezák Město Soběslav ++
15801911 87 604Výkon činnosti koordinátora BOZP na akci Dopravní terminál Soběslav, odstranění přístavby a stavební úpravy výpravní budovy (2021-03-10)Otakar Slezák Město Soběslav ++
15784967 542Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dodávce a odběru tepla a teplé užitkové vody č. 8/2002 (2021-03-08)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
15784723 542Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dodávce a odběru tepla č. 24/2017 (2021-03-08)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
15784575 542Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodávce a odběru tepla č. 62/2020 (2021-03-08)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
15774223 87 628Kupní smlouva (2021-03-08)Hana Hrušková, nar. 1945 Město Soběslav ++
15774219 166 823Kupní smlouva (2021-03-08)Miloslava Zajícová, nar. 1950 Město Soběslav ++
15774215 233 591Obnova kapličky v Chlebově (2020-08-24)DK Dvořák s.r.o. Město Soběslav ++
15767367 0Dodatek č. 4 ke Koncesní smlouvě na provozování vodovodů a kanalizací (2021-02-26)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
15729623 32 854Pojištění odpovědnosti zaměstnanců (2021-01-28)Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Správa města Soběslav ++
15685527 80 925SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFIKY A TISKU BROŽUR (2021-03-01)ASTRON print, s.r.o. Ministerstvo práce a so ++
15640627 162 842Objednávka opravy střešní ventilace (2021-02-26)Systémy střech-Václav Kohout Správa města Soběslav ++
15625095 113 522Smlouva o dílo (oprava bytu a kouoelny) (2021-02-02)Josef Peterka-zednické práce Správa města Soběslav ++
15622571 66 550Vypracování studie proveditelnosti sběrného dvora v Soběslavi (2021-02-24)BIOPROFIT s.r.o. Město Soběslav ++
15607591 14 015 000Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/121/21 - Senior-dům Soběslav (2021-02-16)Senior-dům Soběslav Jihočeský kraj ++
15586971 161 295Dodávka a montáž PVC podlah v DDM Soběslav (2021-02-08)ZOTEPO s.r.o. Město Soběslav ++
15585207 422 986Oprava povrchu cyklostezky u Andělské stoky v Soběslavi (2021-02-17)VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. Město Soběslav ++
15574787 96 800Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření (2021-02-22)ATLAS AUDIT s.r.o. Město Soběslav ++
15543159 0Chodníky Soběslav 2020 - 2. etapa (2021-02-10)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
15443975 0Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání (2021-02-08)Bc. HANA TREŠLOVÁ Město Soběslav ++
15409223 90 750Nástavba Senior - domu Soběslav (2021-02-03)STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Město Soběslav ++
15390203 89 950Dodatek č. 12 ke Smlouvě č. 60/2009 o odvozu a likvidaci komunálního odpadu, ÚzP v Soběslavi (AVISme 2021000061) (2021-01-28)Město Soběslav Generální finanční ++
15381163 60 742Kupní smlouva (2021-02-01)Českomoravský štěrk, a.s. Správa města Soběslav ++
15380915 21 962Kupní smlouva (2021-02-01)Českomoravský štěrk, a.s. Správa města Soběslav ++
15344295 96 800Těžba dřeva (2021-01-06)Zdeněk Kaisler Správa lesů města Sob ++
15344247 230 000Těžba, manipulace a přibližování dřevní hmoty (2021-01-06)Bronislav Megis Správa lesů města Sob ++
15343155 159 720Těžba dřeva (2021-01-06)Redek Klimeš Správa lesů města Sob ++
15341615 145 200Těžba, manipulace a přibližování dřevní hmoty (2021-01-05)Radek Žák Správa lesů města Sob ++
15341471 806 652Prodej dřevní hmoty (2021-01-12)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Donausage Rumplmayr GmbH ++
15336627 89 950Odvoz a likvidace komunálního odpadu (2021-01-20)Město Soběslav Gymnázium, Soběslav, D ++
15310487 151 032Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu (2021-01-25)EUROFARMS AGRO-B s.r.o. Město Soběslav ++
15297887 362 829Oprava lávky přes Dírenský potok u letiště v Soběslavi (2021-01-22)DUKÁT stavby a půjčovna s.r.o. Město Soběslav ++
15233227 119 996Kupní smlouva (2021-01-19)Růžena Kuníková, nar. 1958 Město Soběslav ++
15231375 3 908Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - k.ú. Soběslav (2021-01-12)Město Soběslav Územní pracoviště Č ++
15217883 14 625Smlouva o dílo (dodání a montáž plastových oken a dveří) (2021-01-18)T.O.D.O.K. spol. s r.o. Správa města Soběslav ++
15198579 7 000Smlouva o poskytování služeb (2021-01-13)FINVEST 97 s.r.o. Město Soběslav ++
15198391 1 275 173Dodatek č. 44 ke sml. o zabezpečení separovaného sběru ve městě (2020-12-17)RUMPOLD s.r.o. Město Soběslav ++
15198171 4 767 439Dodatek č. 26 ke sml o zabezpečení likvidace kom. odpadů ve městě (2020-12-17)RUMPOLD s.r.o. Město Soběslav ++
15192383 0"Rámcová pojistná smlouva " (2020-12-03)Město Soběslav Generali Česká pojiš ++
15160875 43 297Pachtovní smlouva (2021-01-12)Roman Pauš, nar. 1969 Město Soběslav ++
15158315 116 632Kupní smlouva (2021-01-12)Pavel Doležal, nar. 1979 Město Soběslav ++
15073483 56 091Pojištění souboru vozidel (2021-12-03)Generali Česká pojišťovna a.s. Město Soběslav ++
15073283 39 221Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob (2020-12-18)Generali Česká pojišťovna a.s. Město Soběslav ++
15073015 389 804Pojištění majetku podnikatelů (2020-12-17)Generali Česká pojišťovna a.s. Město Soběslav ++
15062107 720 000"Kinokavárna pronájem " (2020-12-16)Kulturní dům města Soběslavi Marcela Rypáčková ++
15030687 306 856Monitoring médií pro ÚOHS a roční analýzy mediálního obrazu ÚOHS 2021 a 2022 (2020-12-09)NEWTON Media, a.s. Datová schránka slouž ++
15021235 484 000Pokrytí provozních nákladů při propadu tržeb z pronájmu v důsledku vládních opatření s COVID-19 (2020-12-21)TJ Spartak Soběslav Město Soběslav ++
14978039 42 031Pachtovní smlouva (2020-12-21)Roman Pauš, nar. 1969 Město Soběslav ++
14954777 13 853 030Předprostor škol v Soběslavi - dodatek č.1 (2020-12-02)Spilka a Říha s.r.o. Město Soběslav ++
14954543 167 118Odstranění betonové podezdívky a úpravy oplocení u gymnázia v Soběslavi (2020-12-02)Spilka a Říha s.r.o. Město Soběslav ++
14945634 207 000Zhotovení projektu restaurování kolekce raně barokního inventáře kostela sv. Marka v Soběslavi (2020-12-01)Daniel Talavera Husitské muzeum v Tábo ++
14936306 149 425Opravy místních komunikací - Soběslav - Nedvědice (2020-11-27)ASFALT OK GROUP s.r.o. Město Soběslav ++
14913842 79 013Projektová dokumentace pro srav. povolení a zdání sravby - obnova místních komunikací Na Svépomoci (2020-12-15)Ing. Jiří Lagner - projektové práce Město Soběslav ++
14913822 91 960Asfaltování - nám. Republiky, Komenského ul., ul. Protifašistických bojovníků, ul. Bezděkova (2020-12-09)COLAS CZ, a.s. Město Soběslav ++
14892602 482 185Oprava vodovotních přípojek - ul. Petra Voka a Protifašistických bojovníků, Soběslav (2020-12-02)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
14876550 218 856dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (2020-12-14)Komerční banka, a.s. Město Soběslav ++
14876042 347 125Darovací smlouva (2020-12-08)Impregnace Soběslav s.r.o. Město Soběslav ++
14876038 582 453Dodatek č. 1 ke smlouvě pachtovní (2020-12-14)Rybářství Třeboň a.s. Město Soběslav ++
14873994 25 567Pachtovní smlouva (2020-12-14)Český rybářský svaz. z.s. místní organizace Soběslav Město Soběslav ++
14834397 242 000Dotace na úhradu vzniklých ztrát provozu letního koupaliště v sezoně 2020 (2020-12-04)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
14826009 255 719Kompletní rekonstrukce elektroinstalace v budově čp. 13 v Chlebově (2020-12-08)LANDWORK s.r.o. Město Soběslav ++
14825345 135 680Stravenky (2020-12-08)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
14725109 89 950Odvoz a likvidace komunálního odpadu (2020-01-10)Město Soběslav Gymnázium, Soběslav, D ++
14714557 23 837Smlouva o dílo (výmalba garáží a dílny) (2020-11-02)Roman Podráský - MALÍŘ - NATĚRAČ Správa města Soběslav ++
14714457 153 113Smlouva o dílo (zhotovení betonové podlahy) (2020-11-02)ČR Beton Bohemia spol. s r.o. Správa města Soběslav ++
14703593 801 946ČOV Soběslav - obnova odvodnění kalu II. etapa (2020-11-30)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
14626117 6 562 922Rekonstrukce hřiště na sídlišti Svákov a výstavba hřiště v Nedvědicích (2020-10-30)Sport-Technik Bohemia s.r.o. Město Soběslav ++
14614581 5 259 455Zateplení a oprava severní strany domů č.p.l 101/I a 104/I Soběslav (2019-09-27)VIDOX s.r.o. Město Soběslav ++
14598713 233 144Výměna podlahové krytiny MS KDMS (2020-11-18)ZOTEPO s.r.o. Kulturní dům města So ++
14594749 1 043 785KD Soběslav - obnova vzduchotechniky (2020-11-19)JAMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
14589617 0Smlouva o účtu_CS00000009832216 (2018-02-28)Česká spořitelna, a.s. Město Soběslav ++
14589565 0Smlouva o účtu_CS00000009832215 (2018-02-28)Česká spořitelna, a.s. Město Soběslav ++
14589445 0Smlouva o účtu_CS00000009832214 (2018-02-28)Česká spořitelna, a.s. Město Soběslav ++
14589301 0Smlouva o účtu_CS00000009832213 (2018-02-28)Česká spořitelna, a.s. Město Soběslav ++
14589249 0Smlouva o účtu_CS00000009832212 (2018-02-28)Česká spořitelna, a.s. Město Soběslav ++
14581689 0Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky (2020-11-10)E.ON Distribuce, a.s. Město Soběslav ++
14580037 5 870 920Změna ceny pro vodné a stočné (2020-11-19)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
14511036 6 417 840"Správa, údržba a provoz bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města " (2020-11-04)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
14495940 48 400Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovistosti (2020-11-01)TJ Spartak Soběslav, z.s. Město Soběslav ++
14484112 6 417 840Příkazní smlouva (2020-11-04)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
14408592 60 500Objednávka služby (2020-11-06)Aleš Novák Správa města Soběslav ++
14408380 990 770Kupní smlouva (2020-10-26)MALCOM CZ s.r.o. Správa města Soběslav ++
14375660 117 230Stravenky (2020-11-03)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
14316068 0Oprava chodníků Soběslav 2020 - 2. etapa - dodatek č.1 (2020-10-08)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
14315592 10 367 050Výuková cyklistická a bruslařská dráha 2 - dodatek č. 1 (2020-10-22)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
14264420 90 000Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TAA-VZ-25/2020 (2020-10-27)Správa města Soběslavi, s.r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
14252100 352 715Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav Nerudova 711/II (2020-10-26)Ing. Miroslav Pantoflíček - PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Město Soběslav ++
14248172 90 000DOHODA o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TAA-JZ-10/2020 (2020-10-26)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
14200656 0Oprava místních komunikací a zpevněných ploch (2020-08-26)VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. Město Soběslav ++
14179504 180 000D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TAA-VZ-24/2020 (2020-10-19)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
14101412 135 190Stravenky (2020-10-07)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
14073088 474 942Ulice Petra Bezruče, Soběslav - zhotovení nového kanalizačního plynového řádu (2020-09-23)TIP-N+V s.r.o. Město Soběslav ++
14046780 696 576Prodej dřevní hmoty (2020-09-30)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Donausage Rumplmayr GmbH ++
14016600 1 954 150Oprava atletického oválu - Retopping a lajnování povrchu (2020-10-01)TJ Spartak Soběslav Město Soběslav ++
14015640 110 425Směna pozemků (2020-10-05)MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Město Soběslav ++
13984496 108 781Oprava elektrických rozvodů veřejného osvětlení (2020-09-30)LED CORP s.r.o. Město Soběslav ++
13966104 0Nightlife: Na tahu (2020-09-23)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
13966068 0100 vlk (2020-09-23)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
13966044 0Greenland (2020-09-23)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
13965996 0V síti 18+ (2020-09-23)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
13965940 0Červený střevíček... (2020-09-23)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
13965900 0Karel (2020-09-23)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
13965848 0Smečka (2020-09-23)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
13965828 0Svět podle Muchy (2020-09-23)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
13965788 0Vyšinutý (2020-09-23)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
13965724 0Tlumočník (2020-09-23)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
13965696 0Pinocchio (2020-09-23)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
13925824 491 260Obnova kostela sv. Petra a Pavla (2020-09-25)Římskokatolická farnost Soběslav Město Soběslav ++
13876292 0Obnova vodovodu u DDM - dodatek č.1 (2020-09-23)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
13800488 414 898Soběslav - Na Ohradě x Chvalovského nábřeží oprava kanalizace (2020-09-11)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
13800484 138 999Výstavba kolumbární stěny jednostranné na hřitově v Soběslavi (2020-08-20)TEZZO Tábor s.r.o. Město Soběslav ++
13752244 1 478 348Oprava povrchu místních komunikací - dodatek č. 2 (2020-09-09)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
13717148 709 385Smlouva č. 788/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 (2020-08-31)Město Soběslav Státní fond dopravní ++
13707492 108 230Stravenky (2020-09-02)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
13700936 0"Rámcová pojistná smlouva " (2018-11-27)Město Soběslav Generali Česká pojiš ++
13681064 0Princezna zakletá v čase (2020-08-24)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
13681028 0Tenet (2020-08-24)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
13680900 0Máša a medvěd (2020-08-24)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
13680880 0Bábovky (2020-08-24)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
13680864 0Ženská pomsta (2020-08-24)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
13680820 0Rytmus (2020-08-24)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
13680768 0Krajina ve stínu (2020-08-24)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
13680752 0Děda postrach rodiny (2020-08-24)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
13680704 0After (2020-08-24)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
13680688 0Frida (2020-08-24)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
13680648 214 170Kupní smlouva (2020-09-01)MALCOM CZ s.r.o. Správa města Soběslav ++
13680640 0Mulan (2020-08-24)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
13680580 0Noví mutanti (2020-08-24)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
13680528 0Štěstí je krásná věc (2020-08-24)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
13673020 1 378 639Stavební úpravy společenského centra v Chlebově (2020-08-26)VIDOX s.r.o. Město Soběslav ++
13668256 1 671 190Oprava parkoviště u Polikliniky čp. 159, Soběslav (2020-07-31)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
13667860 91 672Prvky na dětské hřiště (2020-08-31)Hřiště hrou s.r.o. Město Soběslav ++
13666636 86 93233-02-002/20 Město Soběslav, náměstí Republiky 59/2, 39201 Soběslav (2020-08-27)Město Soběslav Jihočeský kraj ++
13646260 90 000D O D A T E K č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TAA-VZ-1/2020 ze dne 26.2.2020 (2020-08-26)Správa města Soběslavi, s.r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
13624356 105 187Pořízení prezentačních stanů na podporu cestovního ruchu v Soběslavi (2020-08-27)"Jihočeský kraj " Město Soběslav ++
13585640 84 122Vybavení stánku občerstvení na nám. Republiky v Soběslavi (2020-08-17)elektro NOVÁK a.s. Město Soběslav ++
13581052 93 146Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (2020-08-13)Hana Trešlová, nar. 1989 Město Soběslav ++
13530532 479 231Kanalizace v ul. Na Ohradě x Chvalovského nábřeží (2020-08-10)Jiří Hrůza Město Soběslav ++
13486368 126 230Stravenky (2020-08-04)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
13483628 1 172 923ČOV - opravy technologií (2020-07-31)DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r. o. Město Soběslav ++
13450808 67 155"Zpracování projektové dokumentace ""Nástavba senior-domu v Soběslavi""" (2020-07-27)atelier PROPROJEKT, s.r.o. Město Soběslav ++
13412764 0Scoob (2020-07-23)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
13412724 0Křupaví mazlíčci (2020-07-23)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
13412684 0AVA (2020-07-23)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
13412652 0Vzpomínky na itálii (2020-07-23)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
13412632 0Démon zatracení (2020-07-23)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
13412608 0Casting na lásku (2020-07-23)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
13412572 0Trollové (2020-07-23)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
13412520 0Šarlatán (2020-07-23)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
13412496 0Teroristka (2020-07-23)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
13412464 0Hurá do džungle (2020-07-23)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
13412424 0Ženská na vrcholu (2020-07-23)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
13412416 0Špunti na vodě (2020-07-23)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
13412364 0Tři bratři (2020-07-23)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
13412332 0Poslední aristokratka (2020-07-23)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
13412232 0Čertí brko (2020-07-23)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
13410024 72 237Přeasfaltování výkopu v Okružní (2020-07-15)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
13404984 591 500439-02-04/20 Město Soběslav, DP Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020 (2020-07-28)Město Soběslav Jihočeský kraj ++
13388228 124 200Restaurování kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého (2020-07-22)StatoArt s.r.o. Město Soběslav ++
13386180 113 075Kamenivo (2020-07-15)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
13386176 96 800"Zadláždění chodníku v Lustigově ul. " (2020-07-15)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
13382412 71 995Zpracování studie přivedení optického připojení k budově č.p. 1/I (2020-07-16)SITEL, spol. s r.o. Město Soběslav ++
13322440 33 097Smlouva o montáži podlahových krytin (2020-06-22)ZOTEPO s.r.o. Správa města Soběslav ++
13322408 144 129Smlouva o stavebních pracích (2020-06-22)STAVEBNÍ ČINNOST - Miloslav Štefan Správa města Soběslav ++
13322368 12 682Smlouva o stavebních pracích (2020-06-22)STAVEBNÍ ČINNOST - Miloslav Štefan Správa města Soběslav ++
13275272 641 880Prodej dřevní hmoty (2020-07-08)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Donausage Rumplmayr GmbH ++
13269176 847 000"Veřejnoprávní smouva o poskytnutí dotace na pokrytí provozních nákladů " (2020-07-13)TJ Spartak Soběslav, z.s. Město Soběslav ++
13267548 0"Výkon autorského dozoru při akci ""Předprostor škol v Soběslavi""" (2020-06-29)Ing. Andrea Junková Město Soběslav ++
13256096 6 254Dodatek č.1 k pachtovní smlouvě (2020-07-01)Ivo Trubač Město Soběslav ++
13253172 8 000 000Kupní smlouva s LEKA DEM s.r.o. v k. ú. Soběslav (2020-07-07)LEKA DEM s.r.o. Město Soběslav ++
13224944 0Tátova volha (2020-06-17)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
13224940 0Tajný agent (2020-06-17)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
13224936 0Zumiriki (2020-06-17)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
13224932 0Teplouš (2020-06-17)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
13224928 0Zlovolné historky (2020-06-17)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
13224924 0Honey boy (2020-06-17)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
13224920 0Než skončí léto (2020-06-17)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
13224916 0Ema (2020-06-17)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
13224912 0Kubrick o Kubrickovi (2020-06-17)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
13224908 0Jsme jedné krve (2020-06-17)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
13224900 0Mogul Mauglí (2020-06-17)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
13224896 0Luxor (2020-06-17)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
13224892 0Jalda, noc odpuštění (2020-06-17)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
13224888 0Chvění (2020-06-17)Artcam Films s.r.o. Kulturní dům města So ++
13224864 0Na palubu (2020-06-17)Artcam Films s.r.o. Kulturní dům města So ++
13224216 0zakleté pírko (2020-06-17)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
13224196 0Vlastníci (2020-06-17)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
13224192 0Přes prsty (2020-06-17)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
13224180 0Ženy v běhu (2020-06-17)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
13224164 0Teorie tygra (2020-06-17)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
13224136 03bobule (2020-06-17)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
13221320 135 230Stravenky (2020-07-02)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
13217976 0Oprava chodníků Soběslav 2020 - 1. etapa - dodatek č. 1 (2020-07-07)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
13203200 113 135Koncert Dasha s Pájky Pájk (2020-07-08)nova-Art s.r.o. Kulturní dům města So ++
13176672 1 319Frankovací stroj QUADIENT IS 350 (2020-05-26)EVROFIN FS s.r.o. Město Soběslav ++
13169668 89 950Dodatek č. 11 ke Smlouvě č. 60/2009 o odvozu a likvidaci komunálního odpadu, ÚzP v Soběslavi (AVISme 2020000636) (2020-06-25)Město Soběslav Generální finanční ++
13168432 105 000Setkání s hudbou v Soběslavi 2020 (2020-07-01)SETKÁNÍ S HUDBOU z.s. Kulturní dům města So ++
13128152 300 000DP Inv. dotace pro JSDH, reg.č. 452-02-11/20, Město Soběslav (2020-06-17)Město Soběslav Jihočeský kraj ++
13122252 156 168Dodání a montáž předokenních rolet do stánku a vrat na ČOV (2020-06-17)TYMO s.r.o. Město Soběslav ++
13122000 90 435Zemní práce pro výměnu vodovodních přípojek v Mrázkově (2020-06-26)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
13112888 61 952Předprostor škol v Soběslavi (2020-06-25)Milan Holý Město Soběslav ++
13111328 420 844Orava komunikace ul. Mrázkova Soběslav - dodatek č. 1 (2020-06-26)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
13056692 0Trafikant (2020-06-12)FILM EUROPE, s.r.o. Kulturní dům města So ++
13056664 0Volej mámu (2020-06-12)FILM EUROPE, s.r.o. Kulturní dům města So ++
13056632 0Lassie se vrací (2020-06-12)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
13056572 0Téměř dokonalá tajemství (2020-06-12)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
13056544 0jsem tady (2020-06-12)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
13056484 0Kalifornský sen (2020-06-12)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
13056464 0Neviditelný (2020-06-12)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
13056408 0Bobule (2020-06-12)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
13056388 0Super mazlíčci (2020-06-12)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
13056364 0Bourák (2020-06-12)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
13052444 73 094Dodávka a montáž vchodových dveří a oken do stánku na náměstí Republiky v Soběslavi (2020-06-17)DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o. Město Soběslav ++
13043344 1 815 000Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby (2020-06-22)Město Soběslav Česká pošta, s.p. ++
13000480 850 000LPS 2020 (2020-06-11)POLIKLINIKA Soběslav Jihočeský kraj ++
12985592 264 224Dodávka a montáž veřejného osvětlení v ulicích Jirsíkova, Jungmannova, Lustigova a Okružní v Soběslavi (2020-06-12)LED CORP s.r.o. Město Soběslav ++
12935508 85 850Kupní smlouva (2020-05-28)Pavel Dvořák, nar: 1970 Město Soběslav ++
12929144 4 859 601 000Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o financování projektu Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí (2020-06-09)Správa železnic, státní organizace Státní fond dopravní ++
12916580 149 362Zemní práce pro přípravu plynovodu ulice Okružní, Soběslav (2020-06-03)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
12916576 452 314Občerstvovací stánek na náměstí Republiky v Soběslavi (2020-06-04)ALFAHAUS s.r.o. Město Soběslav ++
12878292 13 151 010Předprostor škol v Soběslavi (2020-04-16)Spilka a Říha s.r.o. Město Soběslav ++
12864448 135 230Stravenky (2020-06-03)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
12863576 53 400permanentky (2020-05-27)Kulturní dům města Soběslavi Mateřská škola DUHA S ++
12841712 8 461 505Výuková cyklistická a bruslařská dráha 2 (2020-05-28)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
12840052 912 340Požární automobil Ford Transit Kombi L2 350 TREND (2020-05-29)TECHSPORT, s.r.o. Město Soběslav ++
12820744 810 000Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání KDMS (2020-04-30)Kulturní dům města Soběslavi Tomáš Hořický ++
12801576 3 453 749Soběslav - chodníky Tyršova a K Sedlečku - dodatek č. 1 (2020-05-06)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
12797616 73 094Okna a dveře - stánek Soběslav (2020-05-27)DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o. Město Soběslav ++
12786400 1 269 895Smlouva o dílo - odstranění nánosů (2020-05-21)VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. Povodí Vltavy, státní ++
12779372 220 622Smlouva o stavebních pracích (2020-05-22)Michal Lukucz - zednické práce Správa města Soběslav ++
12779052 33 505Smlouva o stavebních pracích (2020-05-10)Michal Lukucz - zednické práce Správa města Soběslav ++
12778600 216 505Smlouva o stavebních pracích (2020-05-11)Michal Lukucz - zednické práce Správa města Soběslav ++
12777432 69 696Smlouva o dodávce a odběru tepla (2020-05-07)České dráhy, a.s. Správa města Soběslav ++
12775896 83 369Smlouva o dílo montáž SDK systémů (2020-05-11)Milan Moc - Gips Správa města Soběslav ++
12751528 2 170 944Oprava chodníků Soběslav 2020 - 2. etapa (2020-05-22)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
12750352 128 260Restaurování sochy sv. Floriána Soběslav (2020-05-20)Březinová Naděžda Město Soběslav ++
12745780 321 618Opravy místních komunikací - Soběslav (2020-05-22)ASFALT OK GROUP s.r.o. Město Soběslav ++
12725756 0Gentlemani (2020-05-21)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
12725688 0Modelář (2020-05-21)APK Cinema Service s.r.o. Kulturní dům města So ++
12725632 0Karel Svoboda (2020-05-21)APK Cinema Service s.r.o. Kulturní dům města So ++
12725592 0Deštivý den v New Yorku (2020-05-21)APK Cinema Service s.r.o. Kulturní dům města So ++
12725532 0Příliš osobní známost (2020-05-21)APK Cinema Service s.r.o. Kulturní dům města So ++
12725420 0Zapomenutý princ (2020-05-21)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
12725352 0Chlap na střídačku (2020-05-21)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
12725276 0V síti (2020-05-21)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
12725204 0Emma (2020-05-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
12725152 0Neviditelný (2020-05-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
12725088 0Ježek Sonic (2020-05-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
12725060 0Dolittle (2020-05-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
12725008 0Vlastníci (2020-05-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
12724984 0Lov (2020-05-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
12724924 0Problemissky (2020-05-21)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
12724696 0Frčíme (2020-05-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
12724672 0Bloodshot (2020-05-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
12724624 0ledové království 2 (2020-05-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
12724508 449 502Dětské hřiště na sídl. Míru Soběslav (2020-05-21)ONYX wood spol. s r.o. Město Soběslav ++
12707268 133 100Poskytnutí finančního daru (2020-05-18)Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Město Soběslav ++
12690076 90 230Stravenky (2020-05-05)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
12668492 62 950Květiny k výsadbě (2020-05-01)Luděk Neubauer Město Soběslav ++
12666796 102 850Předprostor škol v Soběslavi (2020-05-11)Ing. Miroslav Pantoflíček Město Soběslav ++
12666792 239 182Soběslav - obnova vodovodu u DDM (2020-05-11)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
12600364 102 940Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (2020-05-06)České dráhy, a.s. Město Soběslav ++
12599888 0asfaltové směsi (2020-04-24)STRABAG Asfalt s.r.o. Technické služby měst ++
12516084 90 641Vybudování přípojky NN v Chlebově - ČOV (2020-04-29)Vlastimil Dukát Město Soběslav ++
12509040 17 160Smlouva o dodávce a montáži dveří (2020-04-28)SAPSERVIS s.r.o. Správa města Soběslav ++
12508980 86 942Smlouva o montáži elektroinstalace (2020-04-28)Pavel Strouhal Správa města Soběslav ++
12508844 238 369Smlouva o stavebních pracích (2020-04-29)Josef Peterka Správa města Soběslav ++
12508796 238 369Smlouva o stavebních pracích (2020-05-05)Petr Havlan Správa města Soběslav ++
12498572 71 632"Kontejner VKK " (2020-04-30)HOKOV spol. s r.o. Město Soběslav ++
12492856 35 671Pachtovní smlouva (2020-05-04)Jiří Stibor, nar: 1950 Město Soběslav ++
12486036 1 777 522Oprava místních komunikací a zpevněných ploch (2020-04-29)VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. Město Soběslav ++
12486028 181 863Dopravní terminál Soběslav, odstranění přístavby a stav. úpravy výpravní budovy (2020-03-06)OTA atelier, s.r.o. Město Soběslav ++
12475596 252 955Prodej dřevní hmoty (2020-04-02)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Donausage Rumplmayr GmbH ++
12456680 0D O D A T E K č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TAA-VZ-1/2020 ze dne 26.2.2020 (2020-04-29)Správa města Soběslavi, s.r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
12362524 553 994Dětské hřiště Na Vyhlídce v Soběslavi (2020-04-14)Hřiště hrou s.r.o. Město Soběslav ++
12362520 195 778STL plynovod s 5 ks přípojek Okružní ulice v Soběslavi (2020-04-16)MAFIX s.r.o. Město Soběslav ++
12345340 28 713Smlouva o stavebních pracích (2020-04-18)Michal Lukucz - zednické práce Správa města Soběslav ++
12319372 77 350"Prodejní stánek " (2020-04-16)BIZON-STANY s.r.o. Město Soběslav ++
12253004 0Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce a odběru tepla č. 62/2020 (2020-04-08)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
12252696 0Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dodávce a odběru tepla a teplé užitkové vody č. 8/2008 (2020-04-08)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
12252692 0Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dodávce a odběru tepla č. 24/2017 (2020-04-08)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
12227064 2 001 289Obnova kostela sv. Marka (2020-04-08)VIDOX s.r.o. Město Soběslav ++
12226736 205 688Modernizace silničního rychloměru ProLaser (2020-04-08)Sorneco, s.r.o. Město Soběslav ++
12226656 96 800Dotace na podporu sportovní činnosti oddílů SK domeček Soběslav (2020-03-05)SK Domeček Soběslav z.s. Město Soběslav ++
12226616 117 230Stravenky (2020-04-09)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
12205096 105 823Smlouva o stavebních pracích (2020-04-01)TIP-N+V s.r.o. Správa města Soběslav ++
12204584 60 500Objednávka dřevních odpadů (2020-04-01)ŠIMÁK s.r.o. Správa města Soběslav ++
12139516 1 163 748Oprava chodníků Soběslav 2020 - 1. etapa (2020-04-03)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
12138292 88 035Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (2020-04-01)N+N Soběslav, s. r. o. Město Soběslav ++
12103968 92 849Výsadba na parkovišti u Restargymu (2020-03-03)Jiří Polák Město Soběslav ++
12100144 0Vodné a stočné - Stavba - smuteční síň (2020-03-20)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
12099900 151 250Změna č. 2 Územního plánu Soběslavi (2020-03-31)Ing. arch. Jan Stach Město Soběslav ++
12095272 399 300Kupní smlouva město Soběslav (2020-03-19)město Soběslav Územní pracoviště Č ++
12087588 28 200Dodatek (2020-03-10)Správa města Soběslavi, s.r.o. Mateřská škola DUHA S ++
12086424 181 500Vytvoření uměleckého díla - Stříky života - do smuteční síně na hřbitově v Soběslavi (2020-03-30)Teodor Buzu Město Soběslav ++
12086048 306 735Stavební úpravy a nástavba MŠ Soběslav Nerudova 278/II (2020-03-30)Ing. Miroslav Pantoflíček Město Soběslav ++
12063564 0Smlouva o nájmu (2020-03-27)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
12060944 188 784Vybudování bezdrátového rozhlasu v městských částech CHlebov a Nedvědice (2020-03-26)SOVT - RADIO spol. s r.o. Město Soběslav ++
12029156 1 208 503Oprava parkoviště u Polikliniky čp. 159, Soběslav (2020-03-19)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
12029088 85 184"Komunikace a inženýrské sítě pro RD ""U sídliště Svákov"" - 3. etapa" (2020-03-23)Lagner Jiří, Ing. Město Soběslav ++
12028516 63 756Smlouva o stavebních pracích (2020-03-04)V.M. TOP - Jaroslav Maršík Správa města Soběslav ++
12028368 11 868Objednávka vodoměrů (2020-03-17)COOP THERM spol. s r.o. Správa města Soběslav ++
12019496 68 970"Komunikace a inženýrské sítě pro RD ""U sídliště Svákov"" - 3. etapa" (2020-03-12)Pavel Mráz Město Soběslav ++
12001168 169 400Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportovní činnosti (2020-03-05)Florbal Soběslav z.s. Město Soběslav ++
11989864 63 250Koncert GipsyCZ 2020 (2020-03-12)Bangatone Radoslav Banga Kulturní dům města So ++
11979856 213 232Smlouva o stavebních pracích (2020-03-10)Michal Lukucz - zednické práce Správa města Soběslav ++
11979608 57 195Smlouva o stavebních pracích (2020-03-20)Miloslav Štefan Správa města Soběslav ++
11979428 16 444Smlouva o stavebních prací (2020-03-09)Miloslav Štefan Správa města Soběslav ++
11979396 117 719Smlouva o zhotovení stavebních prací (2020-02-08)Miloslav Štefan Správa města Soběslav ++
11979300 37 205Smlouva o instalaci updatu a prodeji nového PC (2020-02-25)Jan Čáslavský Správa města Soběslav ++
11979068 75 625Smlouva o vypracování projektové dokumentace (2020-02-14)Ing.Pantoflíček Miroslav Správa města Soběslav ++
11973272 4 840 000Smlouva o poskytnutí dotace na opravy a údržbu sportovišť, ztrátovost provozu zim. stadionu (2020-03-05)TJ Spartak Soběslav, z.s. Město Soběslav ++
11965032 12 926 000Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/129/20 - Senior-dům Soběslav (2020-03-12)Senior-dům Soběslav Jihočeský kraj ++
11947668 66 937Kupní smlouva (2020-03-11)Vítězslav Matouš, nar. 1974 Město Soběslav ++
11938108 115 616Stavební úpravy ulice Petra Voka v Soběslavi (2020-02-14)Ing.arch. Kročák Jaromír Město Soběslav ++
11923812 135 471Počítače IT (2020-03-10)Jaroslav Štrouf Město Soběslav ++
11923476 340 000Dotace na rok 2020 na podporu činnosti (2020-03-05)Diakonie ČCE - středisko Rolnička Město Soběslav ++
11921272 378 798Oprava komunikace v ulici Mrázkova v Soběslavi (2020-03-05)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
11916068 0koncert Janek Band 2020 (2020-03-09)VM ART production s.r.o. Kulturní dům města So ++
11895872 139 730Stravenky (2020-03-05)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
11876252 76 220Kaskádové květinové konstrukce (2020-03-03)Terra group Město Soběslav ++
11852004 0Můj kámoš špion (2020-02-21)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
11851948 01917 (2020-02-21)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
11851892 0Princezna zakletá v čase (2020-02-21)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
11851828 0Zapomenutý princ (2020-02-21)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
11851720 0Chlap na střídačku (2020-02-21)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
11851636 0Téměř dokonalá tajemství (2020-02-21)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
11851616 0Ledová sezóna (2020-02-21)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
11851576 0Tlapková patrola (2020-02-21)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
11851528 0V síti (2020-02-21)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
11851492 0Parazit (2020-02-21)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
11851436 0Emma (2020-02-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11851412 0Šarlatán (2020-02-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11851356 0Tiché místo (2020-02-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11851316 0Neviditelný (2020-02-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11851300 0Volání divočiny (2020-02-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11851276 0Ježek Sonic (2020-02-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11850724 0Králíček Jojo (2020-02-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11850688 03Bobule (2020-02-21)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
11850672 0Příliš osobní známost (2020-02-21)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
11850584 0Bloodshot (2020-02-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
11850552 0Frčíme (2020-02-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
11843884 554 850Generali Česká pojišťovna a.s. (2020-02-19)Generali Česká pojišťovna a.s. Město Soběslav ++
11818552 180 000Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěčných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TAA-VZ-1/2020 (2020-02-26)Správa města Soběslavi, s.r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
11801256 736 527"Oprava kanalizace v ulici ""Na Ohradě"" Soběslav" (2018-11-07)RTi Czech s.r.o. Město Soběslav ++
11775096 84 172Objednávka sekacího ústrojí (2020-02-19)ADACOM s.r.o. Správa města Soběslav ++
11756472 227 297Nábytek pro kanceláře finančního odboru (2020-02-21)K + V Interier s.r.o. Město Soběslav ++
11754328 90 000Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TAA-V-1/2020 (2020-02-21)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
11754148 303 567Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě ze dne 24.8.2016 (2020-02-21)REPROGEN, a.s. Město Soběslav ++
11717788 256 954Oprava dřevěného plotu (2020-02-13)DŘEVOVÝROBA Václav Vaněk s.r.o. Město Soběslav ++
11711604 879 965kupní smlouva č. E618-S-4402/2019 (2020-02-13)Jihočeský kraj Správa železnic, stát ++
11704892 129 030Stravenky (2020-02-07)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
11703916 482 980Soběslav - dostavba vodovodu ulice K Sedlečku (2020-02-12)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
11703908 0Dodatek č. 3 ke Koncesní smlouvě na provozování vodovodů a kanalizací (2020-01-22)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
11702352 215 581Realizace herních prvků a zařízení hřiště 8D (2020-02-12)Hřiště 8D s.r.o. Město Soběslav ++
11659804 59 532Nájemní smlouva (2020-01-13)DELIKOMAT s.r.o. Město Soběslav ++
11606764 84 700Divadelní představení Šťastný vyvolený 2020 (2020-02-06)Divadlo Verze s.r.o. Kulturní dům města So ++
11591608 0Příliš osobní známost (2020-01-20)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
11591568 0Fantasy Island (2020-01-20)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
11591532 0Modelář (2020-01-20)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
11591504 0Malé ženy (2020-01-20)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
11591476 0Můj příběh (2020-01-20)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
11591444 0ledové království 2 (2020-01-20)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
11591352 01917 (2020-01-20)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
11591316 0Birds of Prey (2020-01-20)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
11591292 0Gentlemani (2020-01-20)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
11591228 0Chlap na střídačku (2020-01-20)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
11591192 0Attila (2020-01-20)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
11591180 0Srdcová královna (2020-01-20)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
11591116 0Daria (2020-01-20)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
11591104 0Tlapková patrola (2020-01-20)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
11591048 0Šťastný nový rok (2020-01-20)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
11591016 0Parazit (2020-01-20)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
11590832 0Ježek Sonic (2020-01-20)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11590708 0Cesta za živou vodou (2020-01-20)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11590664 0Králíček Jojo (2020-01-20)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11590648 0Dolittle (2020-01-20)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11590616 0Judy (2020-01-20)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
11590592 0Super mazlíčci (2020-01-20)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
11588108 36 300Dodávka kameniva pro TS (2020-01-23)Správa města Soběslavi, s.r.o. Českomoravský štěrk, ++
11587932 36 300Dodávka kameniva pro TS (2020-01-23)Správa města Soběslavi, s.r.o. Českomoravský štěrk, ++
11587684 199 602Soběslav - P. Bezruče - oprava kanalizačního potrubí DN 400 (2020-01-27)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
11576580 83 200Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (2020-01-20)Paean s.r.o. Město Soběslav ++
11565436 14 072 300dodatek č. 7 k mandátní smouvě (2020-01-27)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
11544416 116 160Těžba, manipulace a přibližování dřevní hmoty (2020-01-10)Radek Žák Správa lesů města Sob ++
11542420 0Pojištění odpovědnosti zaměstnanců č. smlouvy 8603489547 (2019-12-18)Správa města Soběslavi, s.r.o. Kooperativa pojišťovna ++
11495292 14 072 300Dodatek č. 7 k mandátní smlouvě (2020-01-27)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
11495296 0Dodatek č. 12 k mandátní smlouvě (2020-01-27)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
11493356 325 599Dodávka materiálu a montáž nového řídícího systému CZT do plynové kotelny na sídlišti Svákov (2020-01-23)Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. Město Soběslav ++
11492404 0dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu (2020-01-23)Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750 Město Soběslav ++
11490564 15 000Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TAA-V-45/2019 ze dne 22.8.2019 (2020-01-23)Správa města Soběslavi, s.r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
11489992 92 771Renovace parket v Nedvědicích 3 (2020-01-19)Dušan Kozel Město Soběslav ++
11489856 795 139Kupní smlouva (2020-01-27)DIVIDEND PLUS spol. s r.o. Město Soběslav ++
11489852 102 245PD stavebních úprav kostela sv. Marka, přísravby budovy SMS (2020-01-02)Ing. Miroslav Pantoflíček Město Soběslav ++
11489396 146 410Dodate č. 1 ke smlouvě o nájmu (2020-02-01)Zdeňka Maxerová Město Soběslav ++
11451364 230 000Těžba, manipulace a přibližování dřevní hmoty (2020-01-06)Bronislav Megis Správa lesů města Sob ++
11451304 72 600Těžba dřeva (2020-01-06)Kaisle Zdeněk Správa lesů města Sob ++
11451216 72 600Těžba dřeva (2020-01-06)Klimeš Radek Správa lesů města Sob ++
11427460 0"Smlouva na posyktování služeb technické podpory " (2020-01-15)GEOVAP, spol. s r.o. Město Soběslav ++
11425324 707 420Prodej dřevní hmoty (2020-01-08)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Donausage Rumplmayr GmbH ++
11401460 118 857Nábytek pro budovu 1/I (2020-01-16)Nábytek VASA spol. s r.o. Město Soběslav ++
11354256 5 615 610Změna ceny pro vodné a stočné (2019-12-16)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
11352760 332 881Dodávka a montáž kancelářského nábytku do budovy č. 59/I (2020-01-10)Nábytek VASA spol. s r.o. Město Soběslav ++
11352756 487 300Koupě automobilu Škoda KAMIQ (2020-01-09)AUTOSERVIS JINDRA s.r.o. Město Soběslav ++
11349520 0Dodávka a odběr tepla (2020-01-01)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
11347804 144 605Stravenky (2020-01-06)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
11288732 0Chodníky Soběslav 2018 - dodatek č.2 (2019-12-18)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
11287880 0Oprava povrchu místních komunikací - dodatek č.1 (2019-12-18)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
11286424 110 229Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (2019-12-30)Pohřební služba Ondřej Melich s.r.o. Město Soběslav ++
11212732 912 192Pojištění majetku podnikatelů (2019-12-17)Generali Česká pojišťovna a.s. Město Soběslav ++
11196280 19 000Pronájem nebytových prostor (2019-11-01)Kulturní dům města Soběslavi Kavárnictví s.r.o. ++
11194876 0Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě (2019-12-17)Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Město Soběslav ++
11168660 0Příliš osobní známost (2019-12-13)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
11168612 0Pat a Mat (2019-12-13)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
11168536 0Výjimeční (2019-12-13)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
11168504 0Dolittle (2019-12-13)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11168480 0Cats (2019-12-13)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11168416 0Pod vodou (2019-12-13)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11167904 0Zakleté pírko (2019-12-13)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11167836 0Last Christmas (2019-12-13)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11167788 0Le mans 66 (2019-12-13)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11167744 0Abstinent (2019-12-13)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
11167700 0Tlapková patrola (2019-12-13)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
11167636 0Amundsen (2019-12-13)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
11167584 0Šťastný nový rok (2019-12-13)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
11167496 0Malé ženy (2019-12-13)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
11167448 0Případ mrtvého nebožtíka (2019-12-13)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
11167420 0Mizerové navždy (2019-12-13)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
11167400 0Můj příběh (2019-12-13)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
11167344 0Nenávist (2019-12-13)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
11167304 0Star Wars (2019-12-13)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
11167268 0Jumanji (2019-12-13)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
11167232 0ledové království 2 (2019-12-13)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
11167188 0Na nože (2019-12-13)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
11167144 0Dokonalá lež (2019-12-13)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
11167092 0Karel Svoboda (2019-12-13)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
11138904 90 206Rozšíření vyvolávacího systému na odbor dopravy MěÚ Soběslav (2019-12-16)Kadlec - elektronika, s.r.o. Město Soběslav ++
11138900 118 733PC - MěÚ Soběslav (2019-12-12)Jaroslav Štrouf Město Soběslav ++
11128384 0Dodate č. 2 ke Smlouvě o převzetí, využití a odstranění odpadu č. N/12/022 (2020-01-01)RUMPOLD s.r.o. Město Soběslav ++
11090144 35 429Potahová látka židle KDMS (2019-12-13)Kulturní dům města Soběslavi Kulturní dům města So ++
11089800 120 093ČOV Soběslav - oprava čerpadla vratného kalu (2019-12-12)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
11089796 4 675 356Dodatek č. 25 ke sml o zabezpečení likvidace kom. odpadů ve městě (2019-12-02)RUMPOLD s.r.o. Město Soběslav ++
11089772 42 977"Látka závěsy KDMS " (2019-12-13)KOLOVRAT, ČM spol. s r.o. Kulturní dům města So ++
11088148 1 225 924Dodatek č. 43 ke sml. o zabezpečení separovaného sběru ve městě (2019-12-02)RUMPOLD s.r.o. Město Soběslav ++
11083688 8 000 000SSB - budoucí koupě nemovitostí v k. ú. Soběslav od LEKA DEM s.r.o. (2019-12-11)město Soběslav LEKA DEM s.r.o. ++
11051388 221 430Soběslavské slavnosti - párty - koncert 2020 (2019-12-02)Universal Music, s.r.o. Kulturní dům města So ++
11046564 107 430Stravenky (2019-12-09)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
11015320 82 437Kupní smlouva (2019-12-09)Obec Vesce Město Soběslav ++
10981860 0Kupní smlouva k.ú. Soběslav (2019-12-04)České dráhy, a.s. Město Soběslav ++
10957504 73 420Dodávka a instalace detektorů a základnových stanic požární signalizace do 1/I (2019-12-03)Spilka a Říha s.r.o. Město Soběslav ++
10911068 0Já, Daniel Blake (2019-11-22)FILM EUROPE, s.r.o. Kulturní dům města So ++
10911028 0Addamsova rodina (2019-11-22)Forum Film Czech s.r.o. Kulturní dům města So ++
10910928 0Pat a Mat (2019-11-22)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
10910888 0Ženská na vrcholu (2019-11-22)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
10910844 0Špioni v převleku (2019-11-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
10910820 0Černé vánoce (2019-11-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
10910408 0Last Christmas (2019-11-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
10910384 0Vlastníci (2019-11-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
10910336 0Le Mans 66 (2019-11-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
10910280 0Sněžný kluk (2019-11-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
10910252 0Šťastný nový rok (2019-11-22)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
10910208 0Trollové a kouzelný les (2019-11-22)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
10910164 0Valhalla: Říše bohů (2019-11-22)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
10910100 0Hodinářův učeň (2019-11-22)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
10909904 0Star Wars (2019-11-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
10909856 0Jumanji: Další level (2019-11-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
10909824 0Ledové království 2 (2019-11-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
10909736 0Poslední aristokratka (2019-11-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
10909580 0Zloba (2019-11-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
10909548 0Lví král (2019-11-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
10909408 0Sněžná mela (2019-11-22)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
10909364 0Špindl 2 (2019-11-22)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
10909304 0Zábava, zábava (2019-11-22)APK Cinema Service s.r.o. Kulturní dům města So ++
10901548 117 627Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (2019-11-28)DiaPodi care s.r.o. Město Soběslav ++
10886260 84 736Oprava veřejného osvětlení v Nedvědicích (2019-11-26)Vlastimil Dukát Město Soběslav ++
10886264 242 000Dotace na úhradu vzniklých ztrát provozu letního koupaliště v sezoně 2019 (2019-11-21)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
10863520 156 998Soběslav - komunikace, parkoviště a chodníky u Domu dětí a mládeže (2019-11-25)Lagner Jiří, Ing. Město Soběslav ++
10821812 1 396 069Opěrná zeď III/1351 Soběslav (2019-11-20)DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. Město Soběslav ++
10820104 1 601 570Opěrná zeď III/1351 Soběslav (2019-07-15)DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. Město Soběslav ++
10814688 10 748Darovací sml.s Městem Soběslav-010/19/072/03/00 (2019-11-15)Město Soběslav Jihočeský kraj ++
10789728 163 728Dodávka a montáž veřejného osvětlení v ulici Bezděkova (2019-10-22)Elektroprof a.s. Město Soběslav ++
10777400 94 259Rozšíření ESET Secure Office (2019-11-15)ESET software spol. s r. o. Město Soběslav ++
10768676 199 650Smlouva o dílo (2019-11-15)Jiří Novák Město Soběslav ++
10746268 138 063Zimní stadion v Soběslavi - oprava fasády (2019-10-18)Spilka a Říha s.r.o. Město Soběslav ++
10744132 66 550Divadelní představení Hrdinové (2019-11-13)STAR WORKS, s.r.o. Kulturní dům města So ++
10740468 103 693nákup počítačů (2019-11-13)Alza.cz a.s. Město Soběslav ++
10738536 69 333"Váměna odkouření komína u plynové kotelny v ZŠ Komenského " (2019-11-12)TIP-N+V s.r.o. Město Soběslav ++
10727752 13 882 960Smuteční síň na hřbitově v Soběslavi - stavební úpravy (2019-11-06)Spilka a Říha s.r.o. Město Soběslav ++
10704164 9 680Smlouva o nájmu nemovitosti (2019-11-07)E.ON Česká republika, s. r. o. Město Soběslav ++
10703848 9 680Smlouva o nájmu nemovitosti (2019-11-07)E.ON Energie, a.s. Město Soběslav ++
10703844 147 400Smlouva o nájmu pozemku (2019-10-14)STRABAG Rail a.s. Město Soběslav ++
10668644 65 824Soběslav - chodníky Tyršova a K Sedlečku - zajištění tech. dozoru (2019-11-05)PŠV stavby s.r.o. Město Soběslav ++
10664824 120 230Stravenky (2019-11-06)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
10653568 0Budiž světlo (2019-10-22)Asociace českých filmových klubů, z. s. Kulturní dům města So ++
10653520 0Addamsova rodina (2019-10-22)Forum Film Czech s.r.o. Kulturní dům města So ++
10653436 0Ženská na vrcholu (2019-10-22)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
10653376 0Vlastníci (2019-10-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
10653348 0Abstinent (2019-10-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
10653316 0Sněžný kluk (2019-10-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
10653232 0Sněžný kluk (2019-10-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
10653160 0Staříci (2019-10-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
10653128 0Amnestie (2019-10-22)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
10653080 0Ledové království II (2019-10-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
10653044 0Poslední aristokratka (2019-10-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
10652992 0Zloba (2019-10-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
10652944 0Doktor Spánek (2019-10-22)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
10652904 0Bitva u Midway (2019-10-22)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
10652840 0Stáhni a zemřeš (2019-10-22)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
10652784 0Joker (2019-10-22)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
10652752 0Ovečka Shaun (2019-10-22)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
10612476 173 404Výměna oken a zazdívka otvorů - ČOV kalolisovna Soběslav (2019-10-24)David Petrů Město Soběslav ++
10605303 81 000Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SDO/OSOV/124/19 - Senior-dům Soběslav (2019-10-23)Senior-dům Soběslav Jihočeský kraj ++
10600323 167 138Dodávka výklopných košů s elektroinstalací - budova č.1/I v Soběslavi (2019-10-31)OFFICITY s.r.o. Město Soběslav ++
10570370 96 800Oprava kanalizace D400 u č.p. 10 v Chlebově (2019-10-25)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
10552086 96 800Divadelní představení pan Halperna a pan Johnson (2019-10-22)DIVADLO UNGELT s.r.o. Kulturní dům města So ++
10544814 13 273 700Kupní smlouva (2019-10-25)PETA Bohemia spol. s r.o. Město Soběslav ++
10505386 602 316Prodej dřevní hmoty (2019-10-01)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Donausage Rumplmayr GmbH ++
10504814 193 600Prodej dřevní hmoty (2019-09-23)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Les - systém s.r.o. ++
10503470 62 315"Ukazatel rychlosti s nápisem ""Měřený úsek""" (2019-09-27)DOSIP Servis, s.r.o. Město Soběslav ++
10495298 41 517Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (2019-10-21)Ladislav Růžička Město Soběslav ++
10476594 82 885Zateplení a oprava severní strany domů č.p.l 101/I a 104/I Soběslav (2019-10-14)Ing. Miroslav Pantoflíček Město Soběslav ++
10476022 75 020Smlouva o výkonu koordinátora BOZP (2019-10-14)Holý Milan Město Soběslav ++
10455442 238 894Výuková yklistická a bruslařská dráha Soběslav (2019-10-11)Ing. Adolf Jebavý Město Soběslav ++
10452538 110 997"Vánoční osvětlení " (2019-10-10)REPAM ELEKTRO s.r.o. Město Soběslav ++
10451002 24 200Informační systém pro městskou policii - dodatek č. 1 (2019-10-14)Milichovský s.r.o. Město Soběslav ++
10449378 642 773"Výstavba vodovodu v ulici ""K Sedlečku"" v Soběslavi" (2019-10-07)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
10398614 302 500Neinvestiční dotace na úhradu části nákladů spojených s účastí družstva v divizní soutěži (2019-10-10)TJ Spartak Soběslav Město Soběslav ++
10385426 20 610 480Dodatek č. 6 - Stavební úpravy domu č.p.1 na nám. Republiky v Soběslavi (2019-10-09)Spilka a Říha s.r.o. Město Soběslav ++
10383154 78 650Intimní příběhy z Ráje (2019-10-08)APP ART s.r.o. Kulturní dům města So ++
10382998 90 750Divadelní představení Lady Oskar (2019-10-08)HAMLET PRODUCTION, a.s. Kulturní dům města So ++
10382454 181 500Produkční zajištění videomappingu - Soběslav (2019-10-08)Miroslav Nejedlý Kulturní dům města So ++
10378994 62 678Projektová dokumentace na úpravy komunikace chodníků (2019-10-07)Lagner Jiří, Ing. Město Soběslav ++
10375214 120 983Výsadba habrů na bazénu a tisů na hřbitově (2019-10-07)Jiří Polák Město Soběslav ++
10352078 128 190Stravenky (2019-10-02)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
10321938 3 466 083Soběslav - chodníky Tyršova a K Sedlečku (2019-09-26)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
10310982 0Metallica (2019-09-20)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
10310966 0Pražské orgie (2019-09-20)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
10310926 0Nabarvené ptáče (2019-09-20)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
10310810 0Terminátor (2019-09-20)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
10310766 0Sněžný kluk (2019-09-20)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
10310626 0Sněžný kluk (2019-09-20)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
10310582 0Blíženec (2019-09-20)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
10310558 0Přes prsty (2019-09-20)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
10310530 0Rambo: Poslední krev (2019-09-20)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
10310510 0Hodinářův učeň (2019-09-20)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
10310442 0Zombieland (2019-09-20)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
10310362 0Poslední Aristokratka (2019-09-20)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
10310298 0Zloba (2019-09-20)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
10310254 0Národní třída (2019-09-20)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
10310210 0Stehlík (2019-09-20)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
10310190 0Joker (2019-09-20)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
10310114 0Psí kusy (2019-09-20)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
10310078 0To Kapitola 2 (2019-09-20)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
10310038 0Ovečka Shaun ve filmu (2019-09-20)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
10309994 0Román pro pokročilé (2019-09-20)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
10280230 59 895Přenechání 100 ks kompostérů pro domácí kompostování (2019-09-13)Svaz měst a obcí Jihočeského kraje Město Soběslav ++
10269898 59 980Televizory LG (2019-09-27)Internet Mall, a.s. Město Soběslav ++
10255766 0"Dodatek č. 1 - Zajištění autorského a technického dozoru investora akce ""Zimní stadion v Soběslavi - snížení energetické náročnosti""" (2019-09-25)Ing. Miroslav Pantoflíček Město Soběslav ++
10255762 3 243 066Oprava kanalizace v ulicích Lustigova, Dr.Studničky a části Okružní v Soběslavi (2019-09-25)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
10246922 145 860Smlouva o zájezdu (2019-09-20)Quicktour s.r.o. Gymnázium, Soběslav, D ++
10237790 207 605Pořízení kamerového systému a ozvučení zasedací a obřadní místnosti v budově č. 1/I v Soběslavi (2019-09-23)Ondřej Vrbka Město Soběslav ++
10237034 292 590Dodávka a montáž nábytku pro nové prostory inf. centra a redakce Hlásky v budově 1/I v Soběslavi (2019-09-23)Nábytek VASA spol. s r.o. Město Soběslav ++
10218722 105 000Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TAA-V-37/2019 ze dne 25.6.2019 (2019-09-23)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
10216642 60 000Dodatek č. 2 k doodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskynutí příspěvku č. TAA-V-8/2019 ze dne 28.3.2019 (2019-09-23)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
10215490 120 000Dodatek č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TAA-V-13/2019 ze dne 28.3.2019 (2019-09-23)Správa města Soběslavi, s.r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
10195858 4 318 819 000Rámcová smlouva o financování projektu Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí (2019-09-18)Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Státní fond dopravní ++
10189194 52 400Cirkus Jinak (2019-09-18)Cirkus trochu jinak, z. s. Kulturní dům města So ++
10188358 391 576Chlebov - zatrubnění otevřené stoky (2019-03-21)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
10177946 49 610Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (2019-10-01)Simona Kolbová Město Soběslav ++
10149718 181 500Koncert Anna K. (2019-09-13)BrainZone Services s.r.o. Kulturní dům města So ++
10086414 96 230Stavenky (2019-09-06)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
10063054 342 059Realizace herních prvků a zařízení hřiště 8D (2019-09-04)Hřiště 8D s.r.o. Město Soběslav ++
10062974 1 124 189Výměna střešní kritiny na objektu č.p. 3 v části Nedvědice města Soběslav (2019-09-04)Petr Fogl Město Soběslav ++
10003418 469 647Stavební úpravy budovy č.p. 1/I v Soběslavi - slaboproudé rozvody (2019-08-28)Petr Nehasil Město Soběslav ++
10002266 135 399Oprava fasády budovy č.p. 55 Města Soběslav (2019-08-28)Pavel Mrázek Město Soběslav ++
9994843 140 384grafické a tiskové služby pro projekt Podpor sociálního bydlení (2019-08-28)ASTRON print, s.r.o. Ministerstvo práce a so ++
9992979 0Dodatek č. 1 - výstavba parkoviště na p.č.390 Soběslav (2019-07-18)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
9990807 6 151 454Dodatek č. 1 - Vybudování místní komunikace Na Pískách Soběslav - 1. etapa (2019-08-28)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
9989247 173 030Neinvestiční dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací (2019-08-28)Jiří Věchet Město Soběslav ++
9988691 0Nabarvené ptáče (2019-08-28)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
9988651 0Genesis (2019-08-28)Artcam Films s.r.o. Kulturní dům města So ++
9988631 0Ad Astra (2019-08-28)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9988599 0Panství Downton (2019-08-28)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9988571 0Přes prsty (2019-08-28)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9988479 0Rambo: Poslední krev (2019-08-28)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
9988443 0Playmobil ve filmu (2019-08-28)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
9988403 0Angry Birds (2019-08-28)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
9988379 0Tenkrát v Hollywoodu (2019-08-28)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
9988347 0Toy Story 4 (2019-08-28)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
9988283 0Lví král (2019-08-28)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
9988247 0Psí kusy (2019-08-28)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
9988207 0Zlatokopky (2019-08-28)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
9988155 0To Kapitola 2 (2019-08-28)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
9988111 0Román pro pokročilé (2019-08-28)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
9981131 1 000 000Kupní smlouva (2019-08-28)Leona Tupá, nar: 1974 Město Soběslav ++
9935359 75 000Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně propsšných prací a poskytnutí příspěvku č. TAA-V-45/2019 (2019-08-22)Správa města Soběslavi, s.r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
9933315 76 018Pokládka asfaltového recyklátu v ulici Okružní (2019-08-21)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
9913059 27 908 980Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1810/2018 - Zimní Stadion v Soběslavi - snížení energetické náročnosti (2019-08-08)Spilka a Říha s.r.o. Město Soběslav ++
9910479 6 153 513ČOV Soběslav - obnova odvodnění kalu I. etapa (2019-08-12)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
9907963 120 673Vodorovné dopravní značení (2019-07-11)Jan Nevšímal Město Soběslav ++
9882523 1 160 000Kupní smlouva (2019-08-15)Marcela Bumerlová, nar: 1992 Město Soběslav ++
9810835 104 230Stavenky (2019-08-06)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
9788647 0Slunovrat (2019-07-22)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
9788643 0Přes prsty (2019-07-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9788639 0Krvavá nevěsta (2019-07-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9788635 0Rychle a zběsile (2019-07-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9788631 0Teroristka (2019-07-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9788627 0Ženy v běhu (2019-07-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9788619 0Bohemian Rhapsody (2019-07-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9788615 0Po čem muži touží (2019-07-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9788611 0Hodinářův učeň (2019-07-22)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
9788607 0Noční můry z temnot (2019-07-22)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
9788603 0Angry Birds (2019-07-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
9788599 0Tenkrát v Hollywoodu (2019-07-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
9788595 0Toy Story 4 (2019-07-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
9788591 0Lví král (2019-07-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
9788587 0Toman (2019-07-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
9788583 0Anna (2019-07-22)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
9788579 0Zrodila se hvězda (2019-07-22)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
9743383 72 600Těžba dřeva (2019-07-01)Zdeněk Kaisler Správa lesů města Sob ++
9743179 193 600Těžba, manipulace a přibližování dřevní hmoty (2019-07-01)Bronislav Megis Správa lesů města Sob ++
9735839 96 738"Práce nad rámec SoD na akci ""Soběslav,tenisové kurty""" (2019-07-26)Bautechnik s. r. o. Město Soběslav ++
9713435 113 810Kupní smlouva (2019-07-25)KARFÍK-KLÁSEK s.r.o. Město Soběslav ++
9703515 70 00033-04-007/19 Soběslav, náměstí Republiky 59, 39201 Soběslav (2019-04-30)Soběslav Jihočeský kraj ++
9698535 0Dodatek č. 1 - Zateplení a oprava severní strany domů č.p. 101/I až 104/I (2019-07-17)Ing. Miroslav Pantoflíček Město Soběslav ++
9697563 20 618Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (2019-07-23)REHAB-CENTRUM TÁBOR s.r.o. Město Soběslav ++
9654815 1 380 000Kupní smlouva (2019-07-18)Jan Žid, nar: 1986 Město Soběslav ++
9644451 105 270Technický dozor stavebníka - Opěrná zeď III/1351 Soběslav (2019-07-08)Tisox s.r.o. Správa a údržba silni ++
9644299 2 299 783Opěrná zeď III/1351 Soběslav (2019-07-11)DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. Správa a údržba silni ++
9628623 347 398Dodávka elektronického hlasovacího a konfenečního systému pro jednání zastupitestva města (2019-07-12)Zdeněk Němec Město Soběslav ++
9628507 94 380Těžba dřeva (2019-07-01)Radek Klimeš Správa lesů města Sob ++
9628311 613 080Prodej dřevní hmoty (2019-07-09)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Donausage Rumplmayr GmbH ++
9619767 125 000Setkání s hudbou 2019 (2019-07-04)SETKÁNÍ S HUDBOU z.s. Kulturní dům města So ++
9615699 161 088Vybavení budovy nám. Republiky 1/1 Soběslavi (2019-07-04)OFFICITY s.r.o. Město Soběslav ++
9615695 128 230Stravenky (2019-07-01)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
9604387 3 009 657Kupní smlouva (2019-07-12)DIVIDEND PLUS spol. s r.o. Město Soběslav ++
9577759 49 902Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory k agendě Spisová služba (2019-07-01)GEOVAP, spol. s r.o. Město Soběslav ++
9556195 900 000Kupní smlouva (2019-07-08)Lenka Šustrová, nar: 1985 Město Soběslav ++
9556191 950 000Kupní smlouva (2019-07-08)František Klípa, nar: 1951 Město Soběslav ++
9550415 0Letní hokej (2019-06-24)Pilot Film s.r.o. Kulturní dům města So ++
9550407 0Slunce je také hvězda (2019-06-24)Forum Film Czech s.r.o. Kulturní dům města So ++
9550403 0Podfukářky (2019-06-24)Forum Film Czech s.r.o. Kulturní dům města So ++
9550399 0Bez věcí nad věcí (2019-06-24)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
9550395 0Willy a kouzelná planeta (2019-06-24)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
9550391 0Kořist (2019-06-24)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9550387 0Spolujízda (2019-06-24)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9550383 0Tajný život mazlíčků 2 (2019-06-24)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9550379 0Rocketman (2019-06-24)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9550375 0V lásce a válce (2019-06-24)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
9550371 0Pavarotti (2019-06-24)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
9550367 0Uzly a pomeranče (2019-06-24)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
9550363 0Lví král (2019-06-24)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
9550359 0Spider man (2019-06-26)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
9550355 0Srážka s láskou (2019-06-24)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
9550351 0Annabelle 3 (2019-06-24)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
9545347 166 431Dodávka a montáž vybavení kuchyněk v domě čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi (2019-06-27)elektro NOVÁK a.s. Město Soběslav ++
9467851 137 710Smlouva o budoucí smlouvě kupní (2019-06-27)KARFÍK-KLÁSEK s.r.o. Město Soběslav ++
9467299 1 350 000Kupní smlouva (2019-06-27)Jaroslav Faust, nar: 1953 Město Soběslav ++
9465799 411 400Příspěvek na činnost a na opravy a údržbu budovy č.p. 700 v Soběslavi (2019-06-19)Diakonie ČCE - středisko Rolnička Město Soběslav ++
9457251 171 496Oprava střešní krytiny NP a kotelny K3 (2019-05-30)Jiří Slunečko - střechy s.r.o. Správa města Soběslav ++
9453723 918 874Zajištění tisku výstupů projektu SPOD (2019-06-21)TISK CENTRUM s.r.o. Ministerstvo práce a so ++
9436327 90 000Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležiostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TAA-V-8/2019 ze dne 28.3.2019 (2019-06-25)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
9435831 90 000Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TAA-V-13/2019 ze dne 28.3.2019 (2019-06-25)Správa města Soběslavi, s.r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
9424235 958 000439-02-007/19, DP Rozvoj hospodářsky slabých oblastí, Město Soběslav (2019-06-11)Město Soběslav Jihočeský kraj ++
9402451 1 159 180Stavební úpravy společenského domu v Nedvědicích (2019-06-11)Jihočeský kraj Město Soběslav ++
9394951 689 089Vnitřní vybavení budovy čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi (2019-06-04)OFFICITY s.r.o. Město Soběslav ++
9374923 201 817Dodání a montáž PVC schody vč. chodby - Spartak Soběslav (2019-06-14)TEPO - LD s. r. o. Město Soběslav ++
9356279 120 230Stravenky (2019-06-04)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
9329655 24 200Roční audit účetnictví 2018 (2018-11-19)Anithea Škodová, statutární auditor Správa města Soběslav ++
9305867 2 127 022Výměna kotlů v plynové kotelně ZŠ Komenského Soběslav (2019-06-11)TIP-N+V s.r.o. Město Soběslav ++
9303195 496 947Smlouva o zajištění grafických a tiskových služeb publikace 6 brožur (2019-05-14)ASTRON print, s.r.o. Ministerstvo práce a so ++
9294827 127 431Oprava chodníků Soběslav 2019 - 3 (2019-06-05)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
9294351 138 999Dodávka a monáž kolumbární stěny - hřbitov Soběslav (2019-06-10)TEZZO Tábor s.r.o. Město Soběslav ++
9292327 0Zelené kniha (2019-05-21)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
9292251 0Brankář (2019-05-21)FILM EUROPE, s.r.o. Kulturní dům města So ++
9292219 0Podfukářky (2019-05-21)Forum Film Czech s.r.o. Kulturní dům města So ++
9292199 0Šprtky to chtějí taky (2019-05-21)Forum Film Czech s.r.o. Kulturní dům města So ++
9292135 0Yesterday (2019-05-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9292011 0Tajný život mazlíčků 2 (2019-05-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9291907 0Máma (2019-05-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9291851 0X Men (2019-05-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9291815 0Rocketman (2019-05-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
9291795 0Rodiče na tahu (2019-05-21)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
9291755 0Zlo s lidskou tváří (2019-05-21)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
9291715 0Aladin (2019-05-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
9291623 0Muži v černém (2019-05-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
9287419 0Trhlina (2019-05-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
9287347 0Trhlina (2019-05-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
9287335 0Free solo (2019-05-21)Artcam Films s.r.o. Kulturní dům města So ++
9287283 0Annabelle 3 (2019-05-21)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
9287175 0Psí poslání (2019-05-21)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
9287059 0Pokémon (2019-05-21)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
9287015 0John Wick 3 (2019-05-21)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
9286951 0Bolest a sláva (2019-05-21)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
9286911 0Mrňouskové (2019-05-21)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
9275127 77 296Úprava parkoviště u koupaliště v Soběslavi (2019-06-06)Jiří Polák Město Soběslav ++
9259179 337 123Dětské hřiště v Chlebově (2019-06-03)DŘEVOVÝROBA Václav Vaněk s.r.o. Město Soběslav ++
9255883 285 249Oprava MK Nedvědice (2019-06-04)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
9215795 87 233Smlouva o pronájmu stavby silnice I. třídy I/3 č. 3/LR/N5-2019; Rekonstrukce střechy zimního stadionu - částečný zábor komunikace (2019-04-25)Ředitelství silnic a dálnic ČR Město SOBĚSLAV ++
9208563 29 175Poliklinika Soběslav-výmalba a oprava nátěrů schodiště (2019-05-13)Palma Ladislav Správa města Soběslav ++
9208511 36 272Oprava obkladů na letním koupališti (2019-05-03)Petr Havlan specializované stavební práce Správa města Soběslav ++
9208327 164 527Oprava koupelny u p. Líbala 145/II Soběslav (2019-05-03)Aurelian Emilian Bontea Správa města Soběslav ++
9189967 151 250Oprava severní strany domů č.p. 101/I a 104/I (2019-05-29)Ing. Miroslav Pantoflíček Město Soběslav ++
9166155 61 820Výsadba stromů, keřů a založení travnaté plochy (2019-05-28)Jiří Polák Město Soběslav ++
9126999 310 305"Oprava MK Soběslav ""Garáže""" (2019-05-16)VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. Město Soběslav ++
9124655 0Dodatek č. 1_zpracování osobních údajů (2019-04-23)Kulturní dům města Soběslavi Česká zemědělská un ++
9121967 107 690Plán rozvoje města Soběslavi na období 2020-2023 (2019-05-22)Ing. Martin Rybář Město Soběslav ++
9106971 23 305Pojištění odpovědnosti zaměstnanců (2019-03-22)Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Správa města Soběslav ++
9078807 38 665Oprava dveří č.p. 101- byt paní Rokosové (2019-05-03)Milan Moc- Gips Správa města Soběslav ++
9056515 192 693Soubor služeb pro řádné provozování a užití softwerových produktů (2019-05-14)GORDIC spol. s r.o. Město Soběslav ++
9045363 18 623 640"Dodatek č. 5 ke sml.- Stavební úpravy domu č.p. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi " (2019-05-15)Spilka a Říha s.r.o. Město Soběslav ++
9038279 307 062Realizace úsporného osvětlovacího systému v ul. E. Beneše a Na Ohradě v Soběslavi (2019-05-13)E.ON Energie, a.s. Město Soběslav ++
9038275 1 260 409Dotace na opravu elektroinstalace v sokolovně, opravy soc. zař. v budově zimního stadionu a pořízení bezpečných branek (2019-05-06)TJ Spartak Soběslav, z.s. Město Soběslav ++
9036763 29 051Výměna interierových dveř dům čp. 101 nám. republiky byt paní Krupičkové a Mulerové (2019-04-18)Sapservis, s.r.o. Správa města Soběslav ++
9021847 126 122Sadební materiál lesních dřevin (2019-04-24)Wotan Forest, a.s. Správa lesů města Sob ++
9021727 169 400Prodej dřevní hmoty (2019-04-15)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Les - systém s.r.o. ++
8975347 0Mrňouskové (2019-04-23)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
8975343 0The Beach Bum (2019-04-23)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
8975339 0Sněží (2019-04-23)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
8975335 0Tísňové volání (2019-04-23)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
8975331 0After polibek (2019-04-23)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
8975327 0Ostrým nožem (2019-04-23)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
8975323 0Mia a bílý lev (2019-04-23)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
8975319 0DaddyCool (2019-04-23)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
8975315 0V oblacích (2019-04-23)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
8975311 0Nikdy neodvracej zrak (2019-04-23)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8975307 0Láska na druhý pohled (2019-04-23)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8975303 0Teroristka (2019-04-23)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8975299 0Ženy v běhu (2019-04-23)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8975295 0John Wick 3 (2019-04-23)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
8975291 0Godzilla II (2019-04-23)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
8975287 0Pokémon (2019-04-23)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
8975283 0UglyDolls (2019-04-23)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
8975275 0Trhlina (2019-04-23)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
8975271 0Trhlina (2019-04-23)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
8975267 0Syn temnoty (2019-04-23)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
8975263 0Aladin (2019-04-23)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
8975259 0Psí domov (2019-04-23)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
8975255 0Avengers (2019-04-23)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
8964143 120 230Stravenky (2019-05-03)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
8930559 1 361 894Oprava povrchu místních komunikací v Soběslavi (2019-04-25)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
8928679 62 055Oprava rozvodů vody a dodávka zařizovacích předmětů- byt paní Krupičkové, č.p. 101/I nám. Republiky Soběslav (2019-04-04)Správa města Soběslavi, s.r.o. CA Technik ++
8928539 50 382Oprava bytového jádra-zednické a obkladačské práce- byt p. Krupičkové č.p. 101 nám. Republiky Soběslav (2019-04-05)Správa města Soběslavi, s.r.o. Miloslav Štefan Žíšo ++
8928351 36 082Oprava elektrorozvodů- byt p. Krupičkové č.p. 101/1 nám. Republiky Soběslav (2019-04-08)Správa města Soběslavi, s.r.o. Elektro Coufal Třída ++
8926527 74 362Oprava bytového jádra p. Mulerová č.p. 101 nám. Republiky zednické a natěračské práce (2019-04-15)Správa města Soběslavi, s.r.o. Petr Havlan Roudná 101 ++
8926467 50 570Oprava rozvodů vody a dodávka zařizovacích předmětů- byt paní Mulerové č.p. 101 nám. Republiky (2019-04-15)Správa města Soběslavi, s.r.o. SANITAS INSTALACE s.r.o. ++
8926359 22 888oprava elektrorozvodů u paní Mulerové č.p. 101 nám. Republiky (2019-04-12)Správa města Soběslavi, s.r.o. Pavel strouhal Krátoši ++
8914427 1 088 803Kupní smlouva (2019-04-29)Vendula Bryllová, nar: 1997 Město Soběslav ++
8904795 87 233Rekonstrukce střechy zimního stadionu (2019-04-25)Ředitelství silnic a dálnic ČR Město Soběslav ++
8892731 0Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TAA-V-13/2019 ze dne 28.3.2019 (2019-04-29)Správa města Soběslavi, s.r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
8878163 629 773Prodej dřevní hmoty (2019-04-26)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Donausage Rumplmayr GmbH ++
8849371 484 000Oprava místních komunikací po zimě metodou SILKOT (2019-04-17)Dipos Tábor a. s. Město Soběslav ++
8849367 176 297Kupní smlouva (2019-04-24)mmcité 1 a.s. Město Soběslav ++
8840743 2 613 982"Oprava kanalizace v ulicích ""Lustigova, ""Dr. Studničky a části ""Okružní"" v Soběslavi" (2019-04-15)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
8827839 15 730Těžba a přibližování dřeva (2019-04-01)Klimeš Radek Správa lesů města Sob ++
8827283 58 080Těžba a přibližování dřeva (2019-04-01)Lukáš Kubíček Správa lesů města Sob ++
8827127 47 190Těžba dřeva (2019-04-01)Zdeněk Kaisler Správa lesů města Sob ++
8826483 193 600Těžba, manipulace a přibližování dřevní hmoty (2019-04-01)Bronislav Megis Správa lesů města Sob ++
8826355 5 830 950"Dodatek č. 4 ke sml.- Stavební úpravy domu č.p. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi " (2019-04-15)Spilka a Říha s.r.o. Město Soběslav ++
8819567 818 289"Opravy místních komunikací ""K Hronovu lesíku, ""Na Propadlišti a ""Petra Bezruče""" (2019-04-15)SWIETELSKY stavební s.r.o. Město Soběslav ++
8819083 13 642 670Smuteční síň na hřbitově v Soběslavi - stavební úpravy (2019-04-04)Spilka a Říha s.r.o. Město Soběslav ++
8816691 196 392Dodávka městského mobiliáře (lavičky, stoly, odpad. koše) (2019-04-15)Jaroslav Fáček Město Soběslav ++
8813127 0dodatek č.11 ke Smlouvě č. 7/2008 - změna ceny tepla (2019-03-07)Správa města Soběslavi, s.r.o. Mateřská škola DUHA S ++
8775843 64 799Vchodové dveře - budova čp. 55 (2019-04-11)T.O.D.O.K. spol. s r.o. Město Soběslav ++
8761507 125 467Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (2019-04-12)CompuTel CZ s.r.o. Město Soběslav ++
8703971 1 036 970Dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby (2019-03-22)Jihočeský kraj Město Soběslav ++
8696715 605 000Výstavba přístřešku na ochranu tech. zařízení organizace před povětrstními vlivy (2019-04-03)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
8696311 104 230Stravenky (2019-04-02)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
8680943 0Zloději (2019-03-21)FILM EUROPE, s.r.o. Kulturní dům města So ++
8680919 0Skleněný pokoj (2019-03-21)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
8680879 0Psí veličenstvo (2019-03-21)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
8680811 0Řbitov zvířátek (2019-03-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8680783 0Teroristka (2019-03-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8680767 0My (2019-03-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8680619 0Jak vycvičit draka (2019-03-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8680467 0Ženy v běhu (2019-03-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8680419 0Favoritka (2019-03-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8680387 0Mia a bílý lev (2019-03-21)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
8680343 0After: Polibek (2019-03-21)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
8680323 0Lovení (2019-03-21)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
8680307 0Avengers (2019-03-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
8678963 0velké dobrodružství čtyřlístku (2019-03-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
8678887 0Captain Marvel (2019-03-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
8678851 0Hledá se yetti (2019-03-21)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
8678795 0La llorona (2019-03-21)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
8678759 0Hellboy (2019-03-21)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
8678719 0Shazam! (2019-03-21)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
8677027 1 251 505Výkon veřejné správy a zajištění agend Ekonomiky prostřednictvím produktů systému GORDIC GINIS (2018-06-21)GORDIC spol. s r.o. Město Soběslav ++
8676731 0Dodatek č. 4 k rámcové dohodě (2019-03-28)O2 Czech Republic a.s. Město Soběslav ++
8667339 0asfaltové směsi (2019-04-01)STRABAG Asfalt s.r.o. Technické služby měst ++
8604875 90 097Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (2019-03-28)Ladislav Paleček Město Soběslav ++
8604871 79 032Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (2019-03-28)Dagmar Zemanová Město Soběslav ++
8603455 30 000Dodatek č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TAA-VZ-49/2018 ze dne 30.4.2018 (2019-03-28)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
8602439 180 000Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TAA-V-13/2019 (2019-03-28)Správa města Soběslavi, s.r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
8574875 857 000Smlouva o poskytnutí individuální dotace_LPS 2019 (2019-03-22)POLIKLINIKA Soběslav Jihočeský kraj ++
8535455 106 600Oprava bytového jádra 103- Holeček (2019-03-01)Josef Peterka Správa města Soběslav ++
8531015 25 059pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (2016-12-29)Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Správa města Soběslav ++
8502367 87 882Oprava kamer Bechyňská E 55 a E.Beneše (2019-03-15)Petr Janouch Město Soběslav ++
8478627 1 209 960Přístřešek na přípojná zařízení (2019-03-08)JIHOSTAV Soběslav, s.r.o. Správa města Soběslav ++
8444067 0Smlouva o společnosti - Opěrná zeď III/1351 Soběslav (2019-02-11)Město Soběslav Správa a údržba silni ++
8422407 118 217Dodávka a montáž dopravního značení (2019-03-08)Jan Nevšímal Město Soběslav ++
8421507 482 729Dodávka a montááž kamenné dlažby do přízemí domu 1/I (2019-03-06)Tesera CB s.r.o. Město Soběslav ++
8403003 0Psí veličenstvo (2019-02-20)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
8402943 0Colette: Příběh vášně (2019-02-20)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
8402907 0Léto s gentlemanem (2019-02-17)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
8402887 0Putování se sobíkem (2019-02-20)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8402843 0Kouzelný park (2019-02-20)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8402827 0Co jsme komu zase udělali? (2019-02-20)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8402799 0Všechno nejhorší 2 (2019-02-20)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8402755 0Jak vycvičit draka (2019-02-20)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8402739 0Marie, královna skotská (2019-02-20)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8402695 0Ženy v běhu (2019-02-20)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8402631 0Lovení (2019-02-20)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
8402459 0Dumbo (2019-02-20)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
8402407 0Captain Marvel (2019-02-20)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
8402351 0Na střeše (2019-02-20)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
8402211 0Mrazivá pomsta (2019-02-20)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
8402095 0Lego příběh 2 (2019-02-20)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
8398303 11 809 000Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/124/19 - Senior-dům Soběslav (2019-02-28)Senior-dům Soběslav Jihočeský kraj ++
8371095 353 239Dodávka osvětlovacích těles do domu čp. 1/I (2019-03-04)GIGA CZ s.r.o. Město Soběslav ++
8370823 128 230Stravenky (2019-03-01)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
8370063 67 804Výměna vchodových dveří Palackého 112/1 Soběslav (2019-02-19)T.O.D.O.K. spol. s r.o. Správa města Soběslav ++
8369639 67 804Výměna dveří Palackého 111/I Soběslav-bytový dům (2019-02-04)T.O.D.O.K. spol. s r.o. Správa města Soběslav ++
8368695 52 400CTJ produkce Soběslavské slavnosti 2019 (2019-02-28)Cirkus trochu jinak, z. s. Kulturní dům města So ++
8319263 0Dodatek č. 2 ke koncesní smlouvě na provozování vodovodů a kanalizací (2019-02-26)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
8307687 121 363Smlouva Smolík 2019 (2019-02-11)Agentura TRDLA s.r.o. Kulturní dům města So ++
8208471 0Dohoda o zrušení (2019-02-11)Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Město Soběslav ++
8201279 0Dohoda (2019-02-11)TJ Spartak Soběslav, z.s. Město Soběslav ++
8200435 3 872 000Smlouva o výpůjčce (2019-02-11)TJ Spartak Soběslav, z.s. Město Soběslav ++
8198587 770 158Darovací smlouva (2019-02-11)Obec Zvěrotice Město Soběslav ++
8149515 0Potomek (2019-01-21)Forum Film Czech s.r.o. Kulturní dům města So ++
8149467 0Soumrak (2019-01-21)FILM EUROPE, s.r.o. Kulturní dům města So ++
8149399 0Léto s gentlemanem (2019-01-21)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
8149343 0Jak vycvičit draka 3 (2019-01-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8149315 0Alita: Bojový anděl (2019-01-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8149275 0Marie, královna skotská (2019-01-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8149247 0Ženy v běhu (2019-01-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8149183 0Bohemian Rhapsody (2019-01-21)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
8149163 0Ticho před bouří (2019-01-21)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
8149123 0Ledová sezóna (2019-01-21)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
8148935 0Úhoři mají nabito (2019-01-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
8148891 0Na střeše (2019-01-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
8148847 0Úniková hra (2019-01-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
8148823 0Psí domov (2019-01-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
8148755 0Lego příběh 2 (2019-01-21)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
8148715 0Aguaman (2019-01-21)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
8148655 0Ovečky a vlci (2019-01-21)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
8148459 871 786Pojistná smlouva o pojištění majetku podnikatelů (2019-02-07)Česká pojišťovna a.s. Město Soběslav ++
8147499 861 513Pojistná smlouva o pojištění majetku podnikatelů (2019-02-07)Česká pojišťovna a.s. Město Soběslav ++
8145811 284 883Dodatek č. 1 k dohodě o započtení pohledávek a úhradě dluhu (2019-01-29)TAREKA s.r.o. Město Soběslav ++
8138063 103 578"Výměna datových spojů " (2019-02-05)Petr Janouch Město Soběslav ++
8132419 70 948HP ProDesk 400 G5 MT (2019-02-04)CZC.cz s.r.o. Město Soběslav ++
8105959 73 810Oprava čerpací jímky na ČOV Soběslav (2019-02-04)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
8105931 112 530Výměna vodovodních uzávěrů v ulici Jirsíkova a na sídl. Svákov s Soběslavi (2019-01-31)ČEVAK a.s. Město Soběslav ++
8097151 163 350Prodej dřevní hmoty (2019-01-04)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Les - systém s.r.o. ++
8073167 15 000Dodatek č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TAA-VZ-6/2018 ze dne 26.2.2018 (2019-01-31)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
8072779 30 000Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TAA-VZ-65/2018 ze dne 28.6.2018 (2019-01-31)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
8072679 30 000Dodatek č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropeského sociálního fondu č. TAA-VZ-3/2018 ze dne 26.2.2018 (2019-01-31)Správa města Soběslavi, s.r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
8072443 90 000Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TAA-VZ-49/2018 ze dne 30.4.2018 (2019-01-31)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
8072187 30 000Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnnutí příspěvku č. TAA-VZ-48/2018 ze dne 30.4.2018 (2019-01-31)Správa města Soběslavi, s.r.o. Úřad práce ČR - kraj ++
8064627 78 250Jídelní židle a jídelní stoly (2018-01-30)Jaroslav Strakoš Město Soběslav ++
8048695 204 280Prodej dřevní hmoty (2019-01-17)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Donausage Rumplmayr GmbH ++
8035871 894 323"Rekonstrukce tenisového kurtu v Soběslavi 4 " (2019-01-25)Bautechnik s. r. o. Město Soběslav ++
8035179 3 872 000Stroj na úpravu ledové plochy - rolba (2019-01-24)TT Ice-snow s.r.o. Město Soběslav ++
8035175 0Dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu (2019-01-28)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
8034519 13 310 000Dodatek č. 6 k mandátní smlouvě (2019-01-28)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
8034523 3 025 000Dodatek č. 11 k mandátní smlouvě (2019-01-28)Správa města Soběslavi, s.r.o. Město Soběslav ++
8012595 17 990"Dodatek č. 10 ke Smlouvě č. 66/2009, O odvozu a likvidaci komunálního odpadu " (2019-01-04)Město Soběslav Gymnázium, Soběslav, D ++
8009699 187 720Zábavný večer Vandráci (2019-01-19)Lucie Dračková Kulturní dům města So ++
7998587 0"Rámcová pojistná smlouva " (2018-11-27)Město Soběslav Česká pojišťovna a.s ++
7975851 162 355Pojištění odpovědnosti podnikatelů (2015-12-17)Město Soběslav Česká pojišťovna a.s ++
7935231 0439-03-004/2018 HSO 2018, Soběslav (2019-01-11)Město Soběslav Jihočeský kraj ++
7890387 168 265Oprava vjezdu do dvora Kadlecova 306 (2019-01-02)Karel Kovář Správa města Soběslav ++
7889483 83 439Oprava omítek, nátěrů a izolací v domě č.p. 59 E. Beneše (2018-12-17)Josef peterka Správa města Soběslav ++
7888191 3 993 000Neinvestiční dotace na údržbu sportovišť, pokrytí ztrátovosti zimního stadionu a rozvoj mládežnického sportu (2019-01-10)TJ Spartak Soběslav, z.s. Město Soběslav ++
7854187 0Psí domov (2018-12-28)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7854159 0Favoritka (2018-12-28)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7854135 0Narušitel (2018-12-28)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
7854067 0Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět (2018-12-28)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
7854051 0Cena za štěstí (2018-12-28)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
7854043 0Cena za štěstí (2018-12-28)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
7854031 0Cena za štěstí (2018-12-28)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
7854007 0Beautiful Boy (2018-12-28)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
7853975 0O koních a lidech (2018-12-28)FILM EUROPE, s.r.o. Kulturní dům města So ++
7853931 0Kursk (2018-12-28)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
7853851 0Pat a Mat: zimní radovánky (2018-12-28)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
7853771 0Skleněný (2018-12-28)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7853751 0Husí kůže 2: Ukradený Halloween (2018-12-28)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7853711 0Raubíř Ralf a internet (2018-12-28)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7853687 0Raubíř Ralf a internet (2018-12-28)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7853671 0Raubíř Ralf a internet (2018-12-28)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7834951 102 427SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÝCH A TISKOVÝCH SLUŽEB (2018-12-21)ASTRON print, s.r.o. Ministerstvo práce a so ++
7826295 128 229Stravenky (2018-01-02)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
7824027 85 000Taneční kurzy 2018 (2018-12-18)Jaroslav Bolek Kulturní dům města So ++
7823539 1 339 676Výměna kotlů v plynové kotelně KD Soběslav (2018-12-19)TIP-N+V s.r.o. Město Soběslav ++
7807403 0Robin Hood (2018-12-28)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
7807399 0Aguaman (2018-12-28)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
7807395 0Znovu ve hře (2018-12-28)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
7807355 0Raubíř Ralf a internet (2018-12-28)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7807347 0Raubíř Ralf a internet (2018-12-28)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7807339 0Marry Poppins se vrací (2018-12-28)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7807331 0Bohemian Rhapsody (2018-12-28)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7807327 0Bohemian Rhapsody (2018-12-28)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7807319 0Bohemian Rhapsody (2018-12-28)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7807315 0Bohemian Rhapsody (2018-12-28)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7807311 0Bohemian Rhapsody (2018-12-28)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7807307 0Bumblebee (2018-12-28)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7787075 245 360"Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stav. povolení a provedení starby na akci ""Předprostor škol v Soběslavi""" (2018-12-21)Andrea Junková Město Soběslav ++
7785647 1 127 333Pojistná smlouva o pojištění majetku podnikatelů (2018-12-14)Česká pojišťovna a.s. Město Soběslav ++
7782943 223 051"Realizace překládky sítě elektronických komunikací " (2018-12-21)Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Město Soběslav ++
7757563 341 444Oprava dlažby u bytového domu čp. 306 Kadlecova Soběslav (2018-11-29)Karel Kovář Správa města Soběslav ++
7743175 116 160Prodej dřevní hmoty (2018-11-28)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Správa lesů města Sob ++
7700907 35 298 350Úpravy centrální části náměstí v Soběslavi - stavební úpravy - 5. etapa dodatek č. 2 (2018-12-19)Spilka a Říha s.r.o. Město Soběslav ++
7655975 363 000Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 841/TD/HC/2018/04 (2018-12-12)STRABAG a.s. Město Soběslav ++
7655727 92 432Herní prvky na doplnění dětského hřiště Na Svépomoci v Soběslavi (2018-12-11)Wotan Forest, a.s. Město Soběslav ++
7652443 2 768 073Stavební úpravy domu č.p. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi - dodatek č. 3 (2018-12-12)Spilka a Říha s.r.o. Město Soběslav ++
7652439 1 293 701Dodatek č. 42 ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru ve městě (2018-12-13)RUMPOLD s.r.o. Město Soběslav ++
7650103 4 702 484Dodatek č. 24 o zabezcečení likvidace komunálních odpadů ve městě (2018-12-13)RUMPOLD s.r.o. Město Soběslav ++
7611975 605 000Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu (2018-11-28)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Město Soběslav ++
7583511 99 270Stravenky (2018-12-07)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
7575543 0Nejšťastnější den v životě nOlliho Makiho (2018-12-07)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
7575411 0Asterix a tajemství... (2018-12-07)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
7575379 0Pat a Mat: zimní radovánky (2018-12-07)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
7575327 0Sněhová královna (2018-12-07)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7575295 0Bumblebee (2018-12-07)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7575267 0Vánoce a spol. (2018-12-07)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7575239 0Mimi a líza (2018-12-07)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7575199 0Smrtelné stroje (2018-12-07)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7575131 0Grinch (2018-12-07)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7575099 0Bohemian Rhapsody (2018-12-07)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7575047 0Bohemian Rhapsody (2018-12-07)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7574999 0Doktor Martin (2018-12-07)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
7574967 0Doktor Martin (2018-12-07)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
7574935 0Doktor Martin (2018-12-07)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
7574839 0Na stojáka v kině (2018-12-07)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
7574739 0Mara Poppins (2018-12-07)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7574687 0Spider man (2018-12-07)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7574643 0Ve spárech ďábla (2018-12-07)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7574603 0Čertí brko (2018-12-07)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7574531 0čertí brko (2018-12-07)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7574455 0Čertí brko (2018-12-07)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7574423 0Čertí brko (2018-12-07)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7574395 0Čertí brko (2018-12-07)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7574187 0Kubík hrdina (2018-12-07)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7574127 0Znovu ve hře (2018-12-07)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
7574079 0Aguaman (2018-12-07)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
7574063 0Aguaman (2018-12-07)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
7573767 0Fantastická zvířata (2018-12-07)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
7573715 0čarodějovy hodiny (2018-12-07)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++
7573691 0Když draka bolí hlava (2018-12-07)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
7573667 0Když draka bolí hlava (2018-12-07)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
7573511 0Malá čarodějka (2018-12-07)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
7573495 0Hledá se princezna (2018-12-07)Bohemia Motion Pictures a.s. Kulturní dům města So ++
7572671 0Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí (2018-11-23)E.ON Distribuce, a.s. Město Soběslav ++
7537419 133 100Smlouva o nájmu (2018-12-05)Diakonie ČCE - středisko Rolnička Město Soběslav ++
7425179 370 537Kupní smlouva (2018-11-26)Martin Kalina, nar:1990 Město Soběslav ++
7378095 0Smlouva o nájmu (2018-11-19)Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Město Soběslav ++
7370215 321 347Kupní smlouva (2018-11-19)Jaroslav Černý, nar:1954 Město Soběslav ++
7368551 515 466Kupní smlouva (2018-11-19)Milena Linerová, nar:1950 Město Soběslav ++
7368555 419 874Kupní smlouva (2018-11-19)Klára Trešlová Kášková, nar:1980 Město Soběslav ++
7368547 517 202Kupní smlouva (2018-11-19)Ivana Novotná, nar:1959 Město Soběslav ++
7365499 444 979Kupní smlouva (2018-11-19)Romana Dvořáková, nar: 1972 Město Soběslav ++
7362151 0Smlouva o nájmu nemovitosti-dodatek č. 5 (2018-11-19)TJ Spartak Soběslav, z.s. Město Soběslav ++
7343775 70 948HP ProDesk 400 G5 MT (2018-11-15)CZC.cz s.r.o. Město Soběslav ++
7338511 15 760Dodávka elektřiny ze sítě nízkého napětí (2018-11-12)E.ON Energie, a.s. Město Soběslav ++
7308871 119 185Aruba Switch (2018-11-12)AUTOCONT a.s. Město Soběslav ++
7288259 128 190Stravenky (2018-11-06)Sodexo Pass Česká republika a.s. Město Soběslav ++
7269047 206 200Prodej dřevní hmoty (2018-10-13)Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. Donausage Rumplmayr GmbH ++
7224539 115 737Distribuce brožur (2018-11-02)Česká distribuční a.s. Ministerstvo vnitra ++
7215911 0Climax (2018-10-22)AEROFILMS s.r.o. Kulturní dům města So ++
7215871 0Pat a mat (2018-10-22)AQS, a.s. Kulturní dům města So ++
7215679 0Grinch (2018-10-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7215627 0Bohemian Rhapsody (2018-10-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7215515 0Johnny English znovu zasahuje (2018-10-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7215407 0Halloween (2018-10-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7215347 0Po čem muži touží (2018-10-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7215275 0Všechno bude (2018-10-22)Cinemart, a.s. Kulturní dům města So ++
7215179 0Na stojáka v kině (2018-10-22)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
7215127 0Útok z hlubin (2018-10-22)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
7215055 0Hovory s TGM (2018-10-22)BONTONFILM a.s. Kulturní dům města So ++
7215011 0Čertí brko (2018-10-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7214927 0Ten, kdo tě miloval (2018-10-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7203427 0Dívka v pavoučí síti (2018-10-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7203203 0Louskáček a čtyři říše (2018-10-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7202827 0Zlatý podraz (2018-10-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7202347 0Toman (2018-10-22)FALCON a.s. Kulturní dům města So ++
7202247 0Robin Hood (2018-10-22)Vertical Entertainment s.r.o. Kulturní dům města So ++