kultura
výtvarné umění

Galerie v kostele sv. Marka v Soběslavi
Kurátor výstav: Václav Hrůza, ak. soch.
Kostel sv. Marka, Autor foto: Oldřich

        Doležal, Č. Budějovice
Kostel sv. Marka -
pohled od západu

Kostel sv. Marka, Autor foto: Jan

        Koudelka, Lomnice n. P.
Kostel sv. Marka
- interiér
   Pozvánka do virtuální galerie (flash 4 technologie - cca 200 kb)  
  SEZÓNA 2001

Viktorie Chaloupková 
4.5. -  27.5. 2001 

Stanislav Honzík, ak. mal 
1.6. - 24.6. 2001

Lucie Kotlánová
Aleš Knotek, ak. mal.
1.6. - 24.6. 2001

Petr Brátka, Mgr.
 
Václav Hrůza, ak. soch.

29.6. - 29.7. 2001

Georgette Zirbes
 Robert Buchar 
3.8. - 2.9. 2001

 
     
Galerie otevřena denně  od 10 - 12 a 13 - 17 hod.
kromě pondělí.
Vernisáže výstav v den zahájení vždy od 18 hod.
Jste již návštěvníkem
od 14.6.2000

Vystavovatelé v Galerii v kostele sv. Marka v Soběslavi - sezóna 2001
Sezóna 1999 Sezóna 2000

Viktorie Chaloupková nar. 1953
Tvorba v oblasti olejomalby a knižní ilustrace. Svými díly zastoupena v ČR a hojně i v zahraničí. Žije a pracuje v Praze.

vystavuje 4.5. -  27.5. 2001 

Stanislav Honzík, ak. mal., nar. 1953
Tvorba v oblasti uměleckého skla a skla do architektury. Působil jako výtvarník v Jabloneckých sklárnách v Desné, od 1985 samostatná umělecká tvorba. Svými díly zastoupen v ČR i v zahraničí. Žije a pracuje v Praze a v Lindavě.

vystavuje 1.6. - 24.6. 2001

Lucie Kotlánová, nar. 1976
Tvorba v oblasti uměleckého skla, příležitostně textilní tvorba.

vystavuje 1.6. - 24.6. 2001

Aleš Knotek, ak. mal., nar. 1956 
Věnuje se malbě a sochařské tvorbě

vystavuje 1.6. - 24.6. 2001
 

Miroslav Pošvic, nar. 1959
Věnuje se malířské a grafické tvorbě a specializuje se na litografii. Držitel ceny za grafiku v 1996.

vystavuje 1.6. - 24.6. 2001

 

Václav Hrůza, ak. soch., nar. 1951
Tvorba v oblastech užité keramiky, keramiky do architektury, kresby a grafického designu. Pracoval jako výtvarník propagace, vývojář a vedoucí vývoje v keramických závodech, působil jako profesor na SPŠK v Bechyni. Cena za medaili v 1983. Zastoupen ve sbírkách v ČR a v zahraničí. Žije a pracuje v Praze a v Soběslavi.

vystavuje 29.6. - 29.7. 2001

Petr Brátka, Mgr., nar. 1951
Věnuje se volné malbě, grafice a plastice. Působí jako odborný pracovník v Muzeu husitského hnutí v Táboře. Cena za grafiku, Peking 1998. Svými díly zastoupen v ČR i v zahraničí. Žije a pracuje v Táboře.

vystavuje 29.6. - 29.7. 2001

Robert Buchar, Mgr., nar. 1951
Věnuje se umělecké fotografii, filmové, video a televizní tvorbě. Působil jako tvůrce video obrazu pro CBS a od 1989 jako profesor a ředitel programu filmového obrazu na Columbia College v Chicagu. Nadále je nezávislým producentem, kameramanem a režisérem filmu a videa. Získal řadu cen na národních a mezinárodních soutěžích. Svými díly je zastoupen ve sbírkách v USA. Žije a pracuje ve státě Illinois v USA.

vystavuje 3.8. - 2.9. 2001

Georgette Zirbes
Věnuje se volné keramické tvorbě. Působí jako profesorka na University of Michigan. Získala řadu ocenění, je zastoupena ve sbírkách v USA i v zahraničí vč. ČR. Žije a pracuje ve státě Michigan v USA.

vystavuje 3.8. - 2.9. 2001

Návrat

Stránku pro Vás připravila firma RETIS Skála Král