Přírodovědná naučná stezka - Borkovická Blata

Blatská příroda se vyvíjela v atypických podmínkách, na zamokřených lokalitách, močálech a bahniskách. Dařilo se zde jen různým vlhkomilným rostlinám, mechům, rákosu, sítninám, ostřicím a pod. Jejich zbytky se nemohly v půdách chudých kyslíkem rychle rozkládat a mineralizovat, proto rašeliněly. Borkovické rašeliniště začalo vznikat před více než 10 000 lety. Mocnost rašeliny dosahovala hloubky 4-8 m.

Blatská krajina 

je jedinečná a tak silná, že ovlivnila i zdejší obyvatelstvo, které mělo své vlastní nářečí, kroje, zvyky i architekturu.  Velkou sbírku lidových krojů je možné vidět v Národopisné expozici Husitského muzea Tábor v Soběslavi. Zbytky blatské architektury jsou chráněny v blatských obcích.


Aby se podařilo uchránit unikátní zbytky původní přírody 
vznikly  dvě přírodní rezervace Borkovická Blata a K
ozohlůdky.


Přírodovědná naučná stezka Borkovická Blata byla vybudována v letech 1979 - 1980 za vydatné pomoci žáků Střední zemědělské školy v Táboře.
(Ukázat na mapě)

Procházkou po této stezce (délka 5,5 km, cca 2 hodiny) se seznámíte s krásnou a ojedinělou blatskou přírodou, její florou a faunou a také se něco dozvíte o těžbě rašeliny a o rekultivaci této oblasti.

Blata jsou krásná v každém ročním období. Jarní pohled vrcholí v poslední květnové dekádě. Bělostné okolíky rojovníku prozáří Blata a jeho omamná vůně proniká do okolí. V červnu nás zaujmou něžné kvítky klikvy a na tůňkách vystupují zlatisté kvítky bublinatek. Podzim změní barevnost krajiny. Na polštářích mechu jsou roztroušeny červené korálky - bobule klikev.

Blatská flora

Rašeliník, suchopýr úzkostlivý, suchopýr pochvatý, rosnatka okrouhlolistá, bublinatka jižní, klikva bahenní, rojovník bahenní, brusnice vlochyně, kapraď hřebenitá, krušina olšová, borovice lesní a borovice bažinná - blatka.

Blatská fauna

Budníček menší, cvrčilka zelená, bramboříček hnědý, bekasina, čírka obecná, kalous pustovka, zmije obecná, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, kuňka ohnivá, lasice hranostaj, batolovec červený, kozlíček dvojtečný, bělopásek topolový a bělopásek tavolníkový. 

Chcete-li lépe poznat minulost a přítomnost unikátní blatské krajiny jednoduše přijeďte. Věříme, že se Vám bude procházka blatskou krajinou líbit, vždyť Blata jsou krásná v každou roční dobu.


Soběslav

okolí

zpět

Počet návštěvníků od 1.2.2001:
S laskavým svolením pana RNDr. J. Bumerla bylo použito částí textu z publikace Borkovická Blata
Zpracování a foto paní Věra Hybšová. Elektronicky připravila firma RETIS Skála-Král.