Rozpočty

Účty

Smlouvy

Faktury

Hláska

Mapové
a další
informace


Co se
povedlo
nadpis

Stínový web poukazuje na informace,
         které by mělo vystavovat Město Soběslav, kdyby bylo transparentní.

Volby 2018 přinesly Pirátům pro Soběslav 4 mandáty. Voličům děkujeme.
Celkový poměr politických sil ve městě, se však příliš nezměnil.Na vysvětlenou názvu domény sobeslav.cz uvádím, že toto NENÍ web Městského úřadu v Soběslavi. Ten naleznete na www.musobeslav.cz. Název domény musobeslav.cz jsem pro MěÚ zvolil v roce 1998, kdy platil jiný pohled na tvorbu doménových jmen. Dbalo se o to, aby jméno vystihovalo podstatu zobrazovaných informací. Městský úřad obhospodařuje pouze jednu část informací o městě, firmách a aktivitách obyvatel. Jako rozcestník kompletních informací ze Soběslavi jsme zvolili jméno sobnet.cz. Po uvolnění názorů na doménová jména jsme v roce 2000 k témuž účelu registrovali i jméno sobeslav.cz. Po rozvoji internetových vyhledávačů ztratilo budování lokálních rozcestníků komerční smysl. Jméno sobeslav.cz jsme proto nabídli Městskému úřadu v Soběslavi za úhradu dosud vynaložených nákladů na zřízení a provoz. MěÚ nabídku odmítl. Doménu nyní dále využíváme k provozu domén 3. úrovně jako například pirati.sobeslav.cz a k provozu stínového webu městského úřadu. Zřízení domény 3. řádu umožníme na přání i dalším subjektům. 


Nelze pochybovat o tom, že rozhodování o veřejných prostředcích má probíhat pod veřejnou kontrolou. Veřejná kontrola je důležitou zpětnou vazbou a zároveň pojistkou proti zneužití veřejné moci. To se však snáze řekne než prosadí. Přihlášení se k posilování transparentnosti by mělo být politické rozhodnutí Města. Umožnění veřejné kontroly většiny vydávaných peněz, omezí nebezpečí z libovolného selhání. Mělo by platit nejen pro Městský úřad Soběslav, ale i pro všechny organizace ovládané Městem, ať již jsou to příspěvkové organizace nebo obchodní firmy. Transparentní účty, klikací rozpočet, pravidelné zveřejňování přijatých faktur, zveřejnění všech dosud platných smluv tedy i těch co vznikly před 1.7.2016 a zveřejnění všech dokumentů, které není nutné ze zákona tajit a další známé metody působí jako protikorupční opatření a opatření zvyšující hospodárnost již tím, že poskytují možnost dohledat případnou podezřelou transakci. Není důležité, zda někdo z veřejnosti opravdu kontrolu pravidelně provádí, ale že jí provádět může. 

Tento web jsem udělal proto, abych ukázal, jak mnohé věci jdou udělat jednoduše a transparentně. Často stačí jen dodržovat zákon. Mnohdy by stačilo, kdyby na webu města šly jednoduše vyhledat informace, které již Město zveřejnilo. Zkuste si třeba na oficiálním webu Města Soběslav najít seznam faktur z roku 2014. Vzorem pro transparentní web by mohl být web Nového Města na Moravě (dále NMnM). V NMnM věří, že "pro dobrou správu města je důležité, aby se do práce radnice zapojovala široká veřejnost. Má-li být účast lidí na rozhodování užitečná a všestranně přínosná, potřebujeme všichni mít kvalitní a přehledné informace. Proto chtějí být maximálně otevření a vstřícní. Žádají obyvatele o zpětnou vazbu, aby pomohli dále zlepšovat přenos  informací mezi Městem a jeho obyvateli. " 

Vyprovokoval jsem návštěvu delegace z našeho MěÚ v NMnM. Delegace se však nevrátila se zkušenostmi, jak co nejdříve transparentní metody zavést, ale s "důvody", proč to musí odkládat. Vrátila se s názorem, že se na vše musí důkladně připravit a přeorganizovat MÚ a možná i přistavět budovu pro nové účetní. Nárůst práce rozhodně není tak zásadní, aby se nedalo začít hned. Prý se již dávno řeší. Trochu dlouho. Odkládání transparentního chování je omlouváno podivnými argumenty a dokonce hrozbami různých sankcí vůči Městu. Prostě, kdo nechce být transparentní, nějaký důvod či způsob si vždycky najde. 

Nemohu na tomto webu plnohodnotně nahradit to, co by mělo dělat Město. Nemohu zavést za Město transparentní účty, nemohu spustit publikování Open Dat, která nemám. Něco však "za Město" udělat  mohu. Mohu ukazovat, jak to jde jednoduše, mohu vyvracet přehnané obavy ze sankcí, mohu spustit programové systémy, které jsou zdarma a mohu ukazovat dobrou praxi jinde. 

Doufám, že rozsah tohoto webu se bude spíše zmenšovat a jednotlivé systémy budou přecházet na oficiální web Města. Co se povedlo bude na stránce Co se povedlo.

Ing. Petr Král  de la Mancha

Klikací rozpočty   Transparentní účty   Zveřejňování všech smluv   Přehled faktur 2010-2016   Další informace 


Vybráno z "Principů dobré správy" na webu ombudsmana:

"Dobrá správa označuje takový postup úřadu, který je nejen v souladu se zákonem, ale zároveň mu nelze vytknout svévoli, účelovost, vyhýbavost, neefektivnost, liknavost a jiné nežádoucí znaky",.

"V případě, že úřad udělá chybu, jasně a výslovně tuto chybu přizná, písemně se za ni osobě omluví a neodkladně přijme účinná opatření k nápravě, popřípadě osobu poučí o možnosti žádat o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem."

...


Web vytvořil a provozuje Ing. Petr Král (licence CC-BY)   Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu